TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ประกาศผล “EDC Pitching” 2023 “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน”  คว้าสุดยอดแคมเปญ ป้องกันภัยออนไลน์…เพื่อคนไทย

Digital Citizen Documents
  • 18 ก.ค. 66
  • 458

ETDA ประกาศผล “EDC Pitching” 2023 “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน” คว้าสุดยอดแคมเปญ ป้องกันภัยออนไลน์…เพื่อคนไทย

– สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) จัดใหญ่ EDC Pitching ประเดิมปีแรกภายใต้แนวคิด “Digital in Hand แคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” เฟ้นหาสุดยอดแคมเปญป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ ที่ใช่สำหรับคนไทยและบริบทของคนไทย ให้พร้อมท่องโลกดิจิทัลอย่างมั่นใจ ปลอดภัย คือ “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน” เจ้าของผลงาน แคมเปญ “Too Cool to Be Fooled เจ๋ง เกินกว่าจะ เจ๊ง” ชนะใจกรรมการสู่การคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันออนไลน์ในอนาคต งานนี้จัดที่ Glowfish ชั้น 2 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
นายชยชนะ-ETDA-(3).jpg
นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทุก Generation ที่มีการนำไปใช้งานทั้งในด้านการเรียน การทำงาน การใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ในหลายๆ อุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่า สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลต่อมูลค่าการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน เราคงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตามมาไม่ได้ ก็คือภาวะภัยคุกคามทางออนไลน์จาก ผู้ไม่หวังดี ที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติความเชื่อมั่น และความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การละเมิดความเป็นส่วนตัว การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงและการหลอกลวง เพื่อดึงข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การส่งข้อความ รวมถึงโทรศัพท์ การแพร่กระจายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิด หลอกลวง อย่าง Deep Fake รวมถึงปัญหาการไซเบอร์บูลลี่ ฯลฯ ขณะที่ จากสถิติของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ หรือ 1212 ETDA ในภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์รวมกว่า 67,141 เรื่อง (เพิ่มขึ้นกว่า 23.5% จากปี 2564) ปี 2566 เฉพาะครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบเรื่องร้องเรียนที่เข้ามารวมกว่า 47,887 เรื่อง ตัวเลขเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบัน
นายชยชนะ-ETDA-(2).jpg
ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นใจ ปลอดภัย รวมไปถึงสนับสนุนให้หน่วยงานมีการทรานส์ฟอร์ม (Transform) สู่การดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการผลักดันการเติบโตของประเทศในภาพรวม สิ่งที่ต้องส่งเสริมแบบคู่ขนานคือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคนในประเทศ ซึ่งความรู้พื้นฐานที่สำคัญนั่นคือความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่การเจาะจงเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า แต่ละกลุ่มล้วนมีความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น การดำเนินงานจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผนการดำเนินงานได้ตรงจุด และสามารถเกิดผลประโยชน์ได้จริง ทำให้ที่ผ่านมา ETDA จึงได้เริ่มต้นจากการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC ที่เป็นกรอบความรู้ในการพัฒนาศักยภาพในการรู้เท่าทันภัยออนไลน์เพิ่มเติมภายใต้บริบทของคนไทย ที่ประกอบไปด้วย 5 โมดูลที่สำคัญ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย รวมถึง การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (Clip VDO, Infographic, e-Book) ที่มีเนื้อหาจากหลักสูตร EDC ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้รับชมตลอดโครงการมากกว่า 26.5 ล้านการเข้าชม กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ภายใต้หลักสูตร EDC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเยาวชน (Gen Z) นักศึกษา ครู บุคลากรภาครัฐ สมาคมฯ รวมถึงคนพิการ และผู้ต้องขัง รวมแล้วกว่า 20,000 คน และกิจกรรมอบรม EDC Trainer ที่พัฒนาทักษะที่ต่อยอดสู่การเป็นเทรนด์เนอร์ดิจิทัล ที่จะคอยทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้กับคนกลุ่มเป้าหมายของ EDC แต่ละคน รวมถึงคนในชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพในอนาคต ซึ่งตอนนี้มี Trainer แล้ว 660 คน ทั่วประเทศ
EDC-Pitching.jpg
ทั้งนี้ เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้หลักสูตร EDC มีความยั่งยืน เกิดการนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้งานจริงในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ETDA จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์สำคัญ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) ประเดิมจัดกิจกรรม ETDA Digital Citizen Pitching หรือ EDC Pitching ปีที่ 1 ในหัวข้อ “Digital in Hand แคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ที่ปีนี้ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ มีไอเดีย ไม่จำกัดอายุ และการศึกษา ร่วมสร้างสรรค์แคมเปญ (แผนงาน, สื่อที่ใช้, กลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม, ฯลฯ) ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับหลักสูตร EDC และตอบโจทย์คนไทยในการช่วยสร้างความตระหนักรู้และป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน สู่การต่อยอดขยายผลของเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งต่อความรู้สู่สังคมร่วมกับ ETDA และพาร์ทเนอร์ ในการร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศมากยิ่งขึ้น
Photo-443.jpg กิจกรรม EDC Pitching เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 มีทีมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 34 ทีม ก่อนคัดเลือกเข้มเหลือ 10 ทีมสุดท้าย ได้แก่ ทีม ELLALLE, ทีม Flawless Group, ทีม Powerpoint Girls, ทีม To be creator, ทีมจระเข้น้อยเล็กกุล, ทีม ทีมงานบิดาและบุตร, ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน, ทีมสิทธิวิไล แฟมมิลี่, ทีมสุขใจวัยเก๋า และ ทีมอัปสกิลวัยเก๋ารู้เท่าทันแกงค์คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมาทุกทีมได้เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop พัฒนาทักษะ ไอเดีย เพื่อต่อยอดแคมเปญและสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรงกับเป้าหมายและ pain point ในสังคมมากขึ้น กับหลากหลายผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก ETDA และภาคเอกชนอย่างเข้มข้น ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายในวันนี้ (14 ก.ค.) กับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หรือ Pitching Day ที่ทุกทีมได้มีโอกาสในการนำเสนอแผน ไอเดียสำหรับแคมเปญที่แต่ละทีมได้พัฒนาขึ้นมาต่อเหล่าคณะกรรมการบนเวทีภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกับตอบคำถามจากเหล่าคณะกรรมการทั้งในมุมของความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ได้จริงสู่การต่อยอดในระยะต่อไป และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมทุกท่านได้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นของสิ่งที่นำเสนอในแต่ละทีมได้เด่นชัดมากขึ้น

Photo-436.jpg
Photo-434.jpg
Photo-424.jpg
หลังจากที่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและลงคะแนนตัดสิน ในที่สุดเราก็ได้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปกับ EDC Pitching ได้แก่ “ทีมไม่เลือกเวลาทำงาน” จากผลงาน แคมเปญ “Too Cool to Be Fooled เจ๋ง เกินกว่าจะ เจ๊ง”การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลโกงทุกรูปแบบ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Powerpoint Girls จากผลงานแคมเปญ “ออนไลน์เมื่อพร้อม” คอนเทนต์หนังสั้นที่ให้ความรู้เรื่อง Digital Footprint และกฎหมายเผยแพร่สื่อลามกให้กับกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสิทธิวิไล แฟมมิลี่ จากผลงานแคมเปญ “เกมกลเม็ดแก้เผ็ดภัยลงทุนออนไลน์” บอร์ดเกมสร้างความรู้และวิธีสังเกตความเสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือจากชุดความรู้ผ่านเหตุการณ์สมมติ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Flawless Group, ทีม ELLALLE , ทีม ทีมงานบิดาและบุตรและบุตร, ทีม สุขใจวัยเก๋า, ทีม อัปสกิลวัยเก๋ารู้เท่าทันแกงค์คอลเซ็นเตอร์, ทีม To be creator และ ทีม จระเข้น้อยเล็กกุล

Photo-389.jpg
พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อการันตีความพร้อมในการเป็นเครือข่าย EDC และ ETDA ที่พร้อมส่งต่อความรู้สู่สังคม ให้กับ EDC Trainer รุ่น 2 ประจำปี 2566 ที่ผ่านกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะ จำนวน 56 คน ด้วย

“EDC Pitching นับเป็นหนึ่งก้าวใหม่...ก้าวใหญ่ครั้งสำคัญของ ETDA ที่ช่วยยกระดับการถ่ายทอดความรู้ จากการลงพื้นที่อบรม สู่หลากหลายไอเดียที่เกิดขึ้นจาก Community ของเครือข่ายทุกช่วงวัย ตลอดจนจากคนในสังคมที่มีศักยภาพ ที่มาร่วมสร้างสรรค์แคมเปญ ที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ วัตถุดิบที่พร้อมสู่การพัฒนาต่อยอดการส่งต่อความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสู่สังคมตลอดจนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยก้าวต่อไปของ ETDA สำหรับภารกิจครั้งสำคัญนี้ นอกจากการปรับปรุงหลักสูตร EDC ให้มีความเข้มข้น ลงลึก ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมขยายช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงคนไทย ที่ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มที่รับสื่อทางออนไลน์เท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสไปยังกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน และเร่งขยายเครือข่าย EDC Trainer ไปยังกลุ่มครู นักศึกษา ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการส่งต่อความรู้สู่สังคมมากขึ้น ภายใต้การดำเนินงานผ่านการผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ-เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลายเป็นทักษะสำคัญหรือทักษะพื้นฐานของคนไทย พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด” นายชัยชนะ กล่าวทิ้งท้าย

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)