TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เปิดโจทย์แข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 หาแคมเปญที่โดนใจ! ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

Digital Citizen Documents
  • 19 มี.ค. 67
  • 157

ETDA เปิดโจทย์แข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 หาแคมเปญที่โดนใจ! ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมแข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 เปิดเวทีประลองไอเดีย สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสร้างสุขภาพสังคมที่ดีกับชีวิตดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” ที่ชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ จนถึงประชาชนที่สนใจ ทุก Generation ทุกอาชีพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อม Workshop ไปกับกูรูที่มีชื่อเสียง พร้อมโอกาสต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงกับ ETDA เปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567
AD4A9515_0_0.jpg
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า นับวันโลกดิจิทัลได้ขยายไปทุกกลุ่ม ทุกวัยมากขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ที่มากถึง 87.6% ครอบคลุมทั้งโซเชียลมีเดีย การแชทคุยกัน การรับชม VDO Content ซึ่งทำให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเฉลี่ยถึง 7 ชั่วโมง 25 นาที (ผลสำรวจจาก Thailand Digital Outlook 2023) สิ่งเหล่านี้แสดงถึงไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ ผ่านการทำงาน ธุระส่วนตัว การเรียน ไปจนถึงเพื่อความบันเทิง ด้วยปริมาณดังกล่าวทำให้คนไทยติด Top ระดับโลก ในการใช้โซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์ม สิ่งที่มาควบคู่กันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการแฝงตัวของภัยคุกคามทางออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงสภาพสังคมด้วย

ETDA จึงมองว่าการส่งเสริมให้คนไทยเชื่อมั่นการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่มากขึ้นนั้น เป็นการมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยคำนึงถึงการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ผนวกกับบทบาทในการกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งทำให้ ETDA มีข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยในมิติต่างๆ มิติหนึ่งที่สำคัญและถือเป็น Trend ที่มีการพูดถึงในเวทีระดับนานาชาติ คือ การสร้างให้เกิดสุขภาพที่ดีในโลกดิจิทัล หรือ Digital Wellness กับการใช้อย่างมีสติ มีความรับผิดชอบ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ที่ผ่านมา ETDA ได้นำประเด็นเหล่านี้แทรกอยู่ในหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC) ในด้าน Digital Use หรือการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ ‘โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต’ ที่ได้เผยแพร่ทั้งผ่านการอบรม และสื่อในช่องทางต่างๆ ไปยัง เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง (คนพิการและผู้ต้องขัง)

อีกกิจกรรมที่ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ คือ การแข่งขันประจำปี ‘EDC Pitching’ โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 กับแนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เพื่อเฟ้นหาแคมเปญในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมหรือสื่อที่น่าสนใจ โดยเปิดกว้างทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน นักสื่อสาร นักกิจกรรม บุคลากรในสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

กิจกรรม EDC Pitching Season 2 ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Infographic, VDO Clip, Short Flim, Exhibition, Application หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยสามารถเลือกโจทย์ที่ “ใช่” จาก 3 โจทย์ย่อยของการแข่งขัน (ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้มากกว่า 1 โจทย์) ได้แก่

  1. Screen Time Management: การบริหารจัดการหรือจัดสรรเวลาในโลกออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. Digital Detox: การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตจริงและชีวิตออนไลน์ ลดหรือหยุดพักการใช้งานอย่างไร? ให้ส่งผลบวกต่อสุขภาพจิตใจ
  3. Digital Mindfulness: การใช้งานออนไลน์แบบส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี เพิ่มความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในโลกแห่งความเป็นจริง


โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ ไม่ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากงานของผู้อื่น โดยสมัครเป็นกลุ่มจำนวน 2-5 คน (1 ทีม สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น) แล้วสมัครส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/48L1Bjv

สำหรับกำหนดการที่สำคัญประกอบด้วย
  • สมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567
  • 21 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ
  • 30 มิถุนายน 2567 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดและเทคนิคการนำเสนอ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
  • 30 กรกฎาคม 2567 นำส่งผลงานที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
  • 7 สิงหาคม 2567 Pitching Day (รอบชิงชนะเลิศ) พร้อมประกาศผล

02_TL_0.jpg

สำหรับ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล ให้แก่ทั้ง 3 ทีม พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัล ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://bit.ly/3wS7HS7 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “EDC Pitching” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : [email protected] หรือ Facebook : ETDA Thailand

Rating :
Avg: 5 (2 ratings)