TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์

Digital Citizen Documents
  • 14 ก.พ. 67
  • 403

ETDA เปิดรับสมัคร “EDC Trainer Season 3” ปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลทั่วประเทศพร้อมกระจายความรู้สู่คนไทย ไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ จบหลักสูตรได้รับใบเซอร์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าโครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล” โดย EDC Trainer Season 3 ในปีนี้ ได้ชวนพาร์ทเนอร์ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) เพื่อร่วมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีแพชชัน พร้อมเรียนรู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทักษะดิจิทัลเพื่อปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” รอบนี้เปิดอบรมถึง 500 คน เพื่อพัฒนาทักษะคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชน และคนทุกวัย ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบสร้างสรรค์ รู้เท่าทันความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อใช้ให้เป็นมากกว่าที่เคย และพร้อมส่งต่อไอเดียการใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพิ่มโอกาสของการมีส่วนร่วม ปูความรู้ของคนไทย ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในระยะยาวของประเทศ โดย EDC Trainer ปีนี้เน้นกระจายไปลงภูมิภาค อบรมแบบออนไซต์ เข้าถึงกลุ่มนักศึกษา ครู ที่สนใจ ซึ่ง ETDA ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม พร้อมตั้งเป้า ปี 2567 จะมี EDC Trainer สะสมไม่น้อยกว่า 750 คน ที่พร้อมกระจายทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567
AD4A9517_0.jpg
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA เปิดเผยว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยในปัจจุบันจะเห็นว่าได้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์เกือบทุกช่องทาง คนไทยส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงและ ใช้เทคโนโลยีได้เร็วขึ้น ด้วยความสะดวกทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทาง ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในการหาประโยชน์ได้ง่ายมากขึ้น ทั้งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องยอมรับว่า ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังรู้ไม่เท่าทันภัยในรูปแบบต่างๆ ทำให้ ETDA เองที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ได้อย่างเชื่อมั่น และปลอดภัย จึงมองว่าสิ่งที่ต้องส่งเสริมแบบคู่ขนานในมุมของการใช้งาน คือ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคนไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญในการวัดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก หรือ WDCR (World Digital Competitiveness Ranking) ที่จัดทำโดยสถาบัน IMD ที่มีดัชนีวัดในมิติความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ Digital Skills หรือทักษะดิจิทัลของคนในประเทศ ทำให้การที่คนไทยจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องดิจิทัลจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการต่อยอดความรู้ และทักษะต่อไปในอนาคต

ETDA จึงได้เร่งขยายการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เดินหน้ายกระดับทักษะคนดิจิทัลสู่แรงงานดิจิทัลที่รู้เท่าทัน (Digital Workforce & Literacy) ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC ที่เป็นโครงการในการส่งต่อความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย 5 โมดูล หัวใจสำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่คนไทยทุกคนควรรู้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านหลักสูตรทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทั่วประเทศแล้วกว่า 46,205 คน โดยกลไกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาให้เกิดเทรนเนอร์ที่จะเป็นผู้แทนนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง ETDA ได้ทยอยพัฒนาเทรนเนอร์ไปแล้วถึง 968 คน ที่มาจากหลายอาชีพและหลายเจเนอเรชัน (Generation) ผ่านพาร์ทเนอร์ในหลายๆ กลุ่มทั้งรัฐและเอกชน โดยปีนี้ ETDA ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์นั่นคือ Dek-D เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านโครงการ EDC Trainer Season 3 เพื่อมุ่งปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัลมืออาชีพ” โดยจุดเด่นของปีนี้ คือ การขยายจำนวนเทรนเนอร์ที่ปีนี้เปิดรับสมัครถึง 500 คน โดยแบ่งเป็นรอบๆ พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาที่เห็นถึงโอกาสของโครงการนี้ในการนำไปต่อยอดในสายอาชีพ และยังเป็นปีแรกที่ทีมงานจะลงไปอบรมกับเทรนเนอร์โดยตรงในจังหวัดต่างๆ

การเปิดรับสมัคร EDC Trainer Season 3 ในครั้งนี้ นอกจาก Dek-D แล้ว ETDA ยังจะร่วมกับ พาร์ทเนอร์ในระดับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายสมาคม โดยได้เปิดรับสมัครทางออนไลน์ และวิทยากร จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่ออบรมพร้อม Workshop แบบออนไซต์ จำนวน 4 รอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ (เปิดสอน 2 รอบ) ขอนแก่น (เปิดสอน 1 รอบ) และเชียงใหม่ (เปิดสอน 1 รอบ) เพื่อความใกล้ชิดกับกลุ่มเทรนเนอร์ได้มากขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด ETDA รวมทั้งได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก ETDA พร้อมทั้งได้เข้าร่วมคอมมูนิตี้ เพื่อแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ EDC Trainer คนอื่นๆ และเติมเต็มความรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ปีนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 นี้ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้โจทย์เชิงลึกสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่แคมเปญสำคัญประจำปี คือ EDC Pitching Season 2 ที่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในการสร้างสรรค์ออกแบบสื่อหรือกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งาน ได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EDC Trainer Season 3 สมัครได้แล้ว โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ อายุไม่เกิน 55 ปี ไม่จำกัดอาชีพ มีใจรักในการสอน มีเวลาให้กับโครงการตามระยะเวลาที่โครงการกำหนดในแผนงาน โดยเมื่อสมัครผ่านออนไลน์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ก่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมอบรม ซึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการอบรมทุกคนจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตร EDC เบื้องต้นทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทุกกระบวนการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการ ได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/activity/63794/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “EDC Trainer” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : [email protected]

Rating :
Avg: 5 (4 ratings)