TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ยกทัพความรู้จาก ETDA Digital Citizen (EDC)  เสริมแกร่งการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล แก่ชาวนครศรีธรรมราช

Digital Citizen Documents
  • 15 ก.ย. 65
  • 109

ETDA ยกทัพความรู้จาก ETDA Digital Citizen (EDC) เสริมแกร่งการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัล แก่ชาวนครศรีธรรมราช

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยกับงาน "Metaverse For All เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง" ซึ่ง ETDA ได้ยกทัพความรู้จาก ETDA Digital Citizen (EDC) ไปเสริมแกร่งเรื่องการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และรู้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลแก่ชาวนครศรีธรรมราช

“กิจกรรม"Metaverse For All เทคโนโลยีสุดล้ำสู่โลกเสมือนจริง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช และ ETDA ร่วมจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ไม่ว่าจะเป็น

เสวนาหัวข้อ “อนาคตเทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse For All”
นำโดย นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA ที่มาแบ่งปันความรู้ แชร์มุมมองเกี่ยวกับประโยชน์ของ Metaverse ต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจการค้า ด้านการศึกษา ฯลฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ในวันที่ 9 กันยายน 2565
1.png
2.png
 

EDC Booth ส่งเสริมความรู้สู่พลเมืองดิจิทัล
บูทให้ความรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Edutainment ที่สอดแทรก Keyword คำจำ สิ่งที่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมควรรู้ ตั้งแต่เบื้องต้น เช่น
  • “ไม่ซ้ำ ไม่ง่าย ไม่บอก” ซึ่งเป็นคำแนะนำในการตั้ง Password อย่างปลอดภัยจากหลักสูตร EDC
  • เกมเสมือนจริงแบบ Metaverse ที่ ETDA ได้จัดทำมาโดยเฉพาะ
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมชมบูททั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมกว่า 2,200 คน
1-copy.jpg
3.png
5.jpg
EDC จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เรายินดีที่จะนำความรู้ ภายใต้หลักสูตรที่มี ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ ETDA ได้ผลิตขึ้น ส่งต่อไปยังทุกภาคส่วน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่สนใจไม่ว่ารัฐหรือเอกชน เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพได้จริง

สนใจติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารของ EDC ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/Our-Service/edc.aspx

 

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)