TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ Dek-D สานต่อโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer เร่งพัฒนาคนไทย สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล รุ่น 2 ส่งต่อความรู้สู่สังคมดิจิทัล

Digital Citizen Documents
 • 12 ม.ค. 66
 • 814

ETDA จับมือ Dek-D สานต่อโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer เร่งพัฒนาคนไทย สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล รุ่น 2 ส่งต่อความรู้สู่สังคมดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Dek-D อีกครั้ง ผนึกกำลังสานต่อโครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” รุ่น 2 เพื่อเร่งปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัลให้ช่วยเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอด ขยายผล ส่งต่อความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มกราคม 2566
                 นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กร ได้เปลี่ยนผ่านกระบวนการดำเนินโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเชื่อมั่น และปลอดภัย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ETDA ก็ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากความสำเร็จในโครงการ EDC Trainer รุ่น 1 ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จนได้ EDC Trainer จำนวน   23 คน ที่ผ่านการคัดเลือก อบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้น และขยายผลส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเยาวชนและผู้สูงอายุ มากกว่า 300 คน โดยในปี 2566 นี้ ETDA ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง Dek-D อีกครั้ง เพื่อค้นหาผู้ที่มีใจรัก และมีแพสชันเดียวกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ อบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพ สร้างความพร้อม ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) กับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล ที่จะคอยทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้กับคนในครอบครัว คนในชุมชนหรือคนใกล้ชิดต่อไป เพื่อขยายเครือข่ายในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพในอนาคต โดยตั้งเป้าให้ EDC Trainer รุ่น 2 ที่ผ่านการอบรมเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งจากปีที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอีก ไม่น้อยกว่า 50 คน เพื่อได้ช่วยขยายผลส่งต่อความรู้ต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในคนทุกเพศทุกวัยมากกว่า 1,500 คน ในทั่วประเทศ
                 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม “อบรม EDC Trainer รุ่น 2” ในรูปแบบการเรียนรู้พร้อมการแบ่งปันประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 2 วัน จัดเต็มความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้หัวข้อทักษะดิจิทัล 5 ด้าน ดังนี้

 • อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)  เพื่อให้สามารถสร้างตัวตนที่ดีและมีมารยาทในโลกดิจิทัล
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในแง่เวลา อุปกรณ์ การจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
 • การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามออนไลน์ได้
 • การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)  เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูล ข่าวสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และเสพสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
 • การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อให้ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการจัดการกับร่องรอยดิจิทัลที่ส่งผลดีต่อตนเอง
 
เชคลสตคณสมบต.png
ภารกจ-EDC-Trainer.png
สทธประโยชน.png
เชกกำหนดการ.png
นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น
 • ประกาศนียบัตรจาก ETDA
 • การเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมท เพื่อเปิดตัว EDC Trainer รุ่นที่ 2 โดย ETDA
 • ได้เป็น EDC Trainer ในสังกัด ETDA  
           - ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงคลังความรู้และสื่อสารสอนจาก ETDA
           - ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเครือข่ายของ ETDA
 • คอนเนกชัน โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและ EDC Trainer แต่ละรุ่น
 • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน EDC Pitching ช่วงปลายปี
             โครงการ EDC Trainer รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผู้สมัคร ขอแค่มีใจรักพร้อมเรียนรู้และมีแพสชันเรื่องทักษะทางดิจิทัล หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมออนไลน์ หรือออนไซต์ได้ และเป็น Active Learner  ที่กระตือรือร้นและชื่นชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไอเดียเมื่อเข้าร่วมอบรม และพร้อมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ส่งต่อ สมัครร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ลิงก์ : shorturl.at/jLNS0 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dek-d.com/activity/61632/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “EDC Trainer” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : [email protected]
 

Rating :
Avg: 5 (2 ratings)