TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ชวน กสทช.- NDID สานต่อแคมเปญ MEiD จัดงาน The Secret of Financial e-Transaction ปลดล็อกการเงิน รับโลกอนาคต ด้วย Digital ID

Digital Transformation Documents
  • 22 ก.ค. 65
  • 852

ETDA ชวน กสทช.- NDID สานต่อแคมเปญ MEiD จัดงาน The Secret of Financial e-Transaction ปลดล็อกการเงิน รับโลกอนาคต ด้วย Digital ID

วันนี้ (21 ก.ค.) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อแคมเปญ MeiD บริการไทย…ไร้รอยต่อ จัดงาน “The Secret of Financial e-Transaction : ไขทุกความลับ ปลดล็อกทุกธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต” ชวน สำนักงาน กสทช. NDID และผู้ให้บริการด้านการเงิน แลกเปลี่ยนมุมมอง อัปเดตบริการด้านการเงิน ที่เชื่อมต่อระบบกับ Digital ID ใช้งานได้จริง เพิ่มศักยภาพธุรกรรมการเงินของประเทศ รองรับยุคดิจิทัล

00-Cover.png

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA เผยว่า จากที่ ETDA ภายใต้ความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้คนไทยเกิดการใช้งานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ได้เดินหน้าแคมเปญ MEiD บริการไทย…ไร้รอยต่อ เพื่อเป็นพื้นที่ของการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในบริการต่างๆ พร้อมเป็นตัวกลางที่จะส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเกิดการดำเนินงานร่วมกันผลักดันให้คนไทย ผู้ประกอบการ และ ผู้ให้บริการต่างๆ เกิดการใช้งาน Digital ID ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาเราได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แคมเปญนี้มากมาย ทั้ง การสำรวจความคิดเห็น เพื่อหา Pain point และการรับรู้ของคนไทยทุกกลุ่มทั้งในฝั่ง Demand และ Supply ที่มีต่อ Digital ID รวมถึงการจัดกิจกรรม MEiD Hackathon ที่ทำให้ได้ นวัตกรรม โซลูชัน Digital ID ที่จะเข้ามารองรับการใช้งานของประชาชนมีนวัตกรรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 นวัตกรรม และกิจกรรมการสื่อสารผ่านช่องทางของ MEiD ได้แก่ Facebook: MEiD มีไอดี, Line: @meid_thailand, Twitter: MEiD โดยเฉพาะใน Facebbok ที่ได้รับการตอบรับ มียอด Reach และ engagement เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

06.png

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital ID ให้คนไทยเห็น use case ของบริการ ที่สามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ETDA จึงสานต่อ แคมเปญ MEiD บริการไทย…ไร้รอยต่อ เฟส 2 สู่การจัดงาน Hybrid Event “The Secret of Financial e-Transaction : ไขทุกความลับ ปลดล็อกทุกธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดที่เพจ Facebook: MEiD มีไอดี เพื่ออัปเดตบริการด้านการเงินที่มีการเชื่อมต่อกับ Digital ID จากหน่วยงานผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ IDP (Identity provider) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เจ้าของบริการ Mobile ID, บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เจ้าของบริการ NDID และจากหน่วยงานผู้ข้อรับบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ RP (Relying party) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บริษัท พีทีที ดิจิทัลโซลูชั่น จำกัด และ บริษัท อินดิสทิงท์ จำกัด ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมองขับเคลื่อน Digital ID ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายวงกว้างในการเชื่อมต่อระหว่าง RP และ IDP สู่การพัฒนาบริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของประชาชนในอนาคต ผ่าน Talk discussion 2 ช่วงด้วยกัน โดยใน Session แรก จะพาทุกคนไปอัปเดตบริการด้านการเงิน ที่มีการเชื่อมต่อกับ Digital ID เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจถึงการขับเคลื่อน Digital ID ของประเทศผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานสำคัญๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณพลอย เจริญสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, คุณอรวรี เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.และคุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID

Session ที่ 2 จะเป็นแลกเปลี่ยนมุมมองจากฝั่งผู้ให้บริการ หรือ RP ที่ต้องขอรับบริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากหน่วยงาน IDP ที่จะทำให้เห็นภาพของการออกแบบบริการที่จะเป็นนัยสำคัญที่ช่วยเร่งส่งเสริมให้คนไทย เกิดการใช้งาน Digital ID เพิ่มมากขึ้น พร้อมเคล็ดไม่ลับในการเตรียมความพร้อมของระบบให้พร้อมสู่การเชื่อมโยงระบบ Digital ID กับ IDP จากผู้แทนของฝั่ง RP ได้แก่ คุณวริทธิ์ ธโนปจัย AVP (Assistant Vice President) ฝ่ายนวัตกรรมของธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank), คุณสุทธิ กระทุ่มทอง Specialist PTT Digital Solution Co.,Ltd บริษัท พีทีที ดิจิทัลโซลูชั่น จำกัด, คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิสทิงท์ จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน และที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถสอบถามหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : MEiD มีไอดี

07.png

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)