TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เตรียมจัด Digital Video Platform Seminar 4D เผยความเปลี่ยนแปลงในดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย

Digital Transformation Documents
  • 26 ต.ค. 64
  • 131

ETDA เตรียมจัด Digital Video Platform Seminar 4D เผยความเปลี่ยนแปลงในดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้คนไทยเติบโตบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ จับมือพาร์ตเนอร์ ได้แก่ บริษัท Techsauce Media จำกัด บริษัท Thai Livestream X จำกัด Spring News และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมจัดเสวนาออนไลน์ภายใต้ชื่องาน Digital Video Platform Seminar 4D : เผย 4 มิติ ดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.30 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการ Digital Platform และผู้บริหารสื่อสำนักต่าง ๆ ผู้ผลิตคอนเทนต์ รวมถึงผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความสำคัญถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในการบริการของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อและผู้ผลิตคอนเทนต์ไทย 

newQR.jpg

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและอัปเดตทิศทางแนวโน้มการดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการของแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล ทั้งด้านข้อความ ภาพ หรือเสียง ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (over-the-top) ในต่างประเทศ รวมถึงในไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น

พร้อมทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์มุมมองจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหารธุรกิจสื่อชั้นนำของประเทศ ที่อยู่เบื้องหลังของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยงานนี้นับเป็นงานใหญ่อีกงานที่จะก่อให้เกิดการผสานความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและวงการสื่อมวลชนยุคใหม่และ Video Streaming Platform ของประเทศไทย

Agenda_update.jpg

ไฮไลต์ในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ 

การเสวนาในหัวข้อ “ดูแลเพื่อหนุน สร้างกลไกให้เกิด และเพิ่มโอกาสพัฒนา Digital Media Platform ของคนไทย” โดย
  • รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในทีมวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบ OTT ต่อการกำกับดูแลของ กสทช. 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อนุกรรมการกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและรายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจดิจิทัล
  • ระวี ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร SpringNews และนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Moderator) และ
ปิดท้ายการเสวนากับหัวข้อ “Traditional Media Adaptation เผยเส้นทางการปรับตัวของสื่อดั้งเดิมสู่อนาคตยุค Full-Scale Digital Platform” โดย
  • นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร WorkpointTODAY
  • กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ Thai PBS
  • นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ PPTV36 และ
  • พิภู พุ่มแก้วกล้า Program & Content Creator Director บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (Moderator)

สำหรับผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "Digital Video Platform Seminar 4D : เผย 4 มิติ ดิจิทัลวิดีโอแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.30 น. สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ที่ Link : https://etda-4d-vdo-seminar.tlsx.co.th/th/register  ติดตามรายละเอียดงานได้ที่ : https://etda-4d-vdo-seminar.tlsx.co.th

งานเสวนาออนไลน์ด้าน Digital Media Platform ที่อยากให้ทุกคนติดตามมากที่สุด

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)