TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ Dek-D เปิดโปรเจก ETDA Digital Citizen Trainer ปั้นคนไทย สู่เทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม

Digital Citizen Documents
  • 20 ม.ค. 65
  • 1290

ETDA จับมือ Dek-D เปิดโปรเจก ETDA Digital Citizen Trainer ปั้นคนไทย สู่เทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Dek-D เปิดโครงการใหม่ ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainerที่ต่อยอดเพื่อนำหลักสูตรสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยให้ตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ถึง 31 ม.ค. 65

 

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน โลกออนไลน์กลับไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยดูได้จากข่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างเยาวชน และผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ ETDA ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

AD4A6638.jpg

โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมผ่านโครงการ Internet for Better Life หรือ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล)  ที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะคนไทย เยาวชนและผู้สูงอายุให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ผ่านการลงพื้นที่ถ่ายทอดอบรมโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการผลิตสื่อเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น อินโฟกราฟิก จนล่าสุด ได้มีการต่อยอดเกิดเป็นหลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต” หรือ “ETDA Digital Citizen” เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการเดินหน้าพัฒนาคนไทยให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การพัฒนาทักษะมีการยกระดับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ETDA จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) สู่การเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึง e-Learning ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Digital Citizen และข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนไทย เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การสื่อสาร การจัดการความปลอดภัย และการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย

Dek-D-EDC-big-size-(1).jpg

ETDA จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ อย่าง Dek-D จัดโครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” ที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ อบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพ สร้างความพร้อม ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้หลักสูตร Digital Citizen กับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สู่การเป็นเทรนด์เนอร์ดิจิทัล ที่จะคอยทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้กับคนในครอบครัว คนในชุมชนหรือคนใกล้ชิดต่อไป เพื่อขยายเครือข่ายในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังจะได้รับโอกาสพิเศษอีกมากมายที่พลาดไม่ได้ เช่น

  • โอกาสในสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับเกียรติบัตรจาก ETDA ได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด  ETDA
  • ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเครือข่ายของ ETDA
  • ได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก  ETDA เป็นต้น

โครงการ EDC Trainer ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของผู้สมัคร ขอแค่มีใจรักพร้อมเรียนรู้และมีแพสชันเรื่องทักษะทางดิจิทัล หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมทาง  Google Meet  ได้ และเป็น Active Learner  ที่กระตือรือร้นและชื่นชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไอเดียเมื่อเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ และพร้อมที่นำความรู้ไปเผยแพร่ส่งต่อ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ลิงค์ https://bit.ly/3fgiVnr โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องแนบคลิปแนะนำตัวเอง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) มาด้วย 

ติดตามรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer” LINE : @edctrainer หรือ E-mail : [email protected]

Rating :
Avg: 5 (5 ratings)