TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ขอแสดงความยินดีกับ 120 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก "กิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน“

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 02 มี.ค. 66
  • 978

ETDA ขอแสดงความยินดีกับ 120 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก "กิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน“

ETDA โดยทีมพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน (ETDA Local Digital Coach หรือ ELDC) ขอแสดงความยินดีกับ 120 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก "กิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน“

หลังจากนี้ ทางกิจกรรมจะมีการอบรมพัฒนาทักษะโค้ชดิจิทัลในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 และโค้ชดิจิทัลจะมีการลงพื้นที่ชุมชนในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 เตรียมตัว เตรียมชุมชนให้พร้อม รับการติดต่อจากโค้ชดิจิทัลได้เลย!

จะมีชุมชนไหนได้บ้าง ตามมาเช็กรายชื่อกันได้เลย

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ทาง LINE ID: @eldccoach

FB-02.jpg
FB-03.jpg
FB-04.jpg
FB-05.jpg
FB-06.jpg
FB-07.jpg
FB-08.jpg
FB-09.jpg

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)