TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ TMA เตรียมเปิดผลการศึกษา ตัวชี้วัดสำคัญที่จะเร่งสปีด ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลไทย รู้พร้อมกัน! 30 พ.ย.นี้

Digital Transformation Documents
  • 27 พ.ย. 66
  • 160

ETDA จับมือ TMA เตรียมเปิดผลการศึกษา ตัวชี้วัดสำคัญที่จะเร่งสปีด ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลไทย รู้พร้อมกัน! 30 พ.ย.นี้

ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ครั้งแรกกับการเตรียมจัดงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” เปิดผลการศึกษาตัวชี้วัดในระดับสากล เน้นตัวชี้วัดสำคัญใน World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) ที่ภาครัฐและธุรกิจต้องจับตา เพื่อติดสปีดเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยในเวทีโลกในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. นี้!! ลงทะเบียนก่อนร่วมงานที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9

CHK_0066_0.jpg

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของโลก หรือ World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 30 อันดับแรก คือหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ประเทศไทยตั้งไว้ว่าต้องไปให้ถึงภายในปี 2570 นี้ นอกจากการเร่งเครื่องให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการต่างๆ อย่างมั่นคงปลอดภัย และนำไปสู่การใช้งานในทุกภาคส่วนให้เพิ่มมากขึ้นแล้ว อีกประเด็นสำคัญ คือ การมีข้อมูลเชิงลึกว่าองค์ประกอบตัวชี้วัดในระดับสากลไหนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ไทยควรเร่งผลักดัน และมีแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อปิด Gap  โดยเฉพาะในมิติของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ดังนั้น ETDA ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน จึงร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนิน “โครงการยกระดับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล (WDCR – World Digital Competitiveness Ranking)” เพื่อศึกษา วิเคราะห์ว่า มีองค์ประกอบของตัวชี้วัดระดับสากล ตลอดจนปัจจัยใดบ้างใน WDCR ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปอย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อผลการศึกษาดังกล่าวและเกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ETDA พร้อมด้วย TMA จึงเตรียมจัดงาน Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ซึ่งในงานจะมีทั้งการนำเสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงการเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Collaboration for Success: How Public-Private partnership can support growth of e-Transaction?” โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทยไปพร้อมๆ กันด้วย  
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Thailand Digital Competitiveness: Way Forward for National e-Transaction” ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าฟรี ที่ https://forms.gle/oXrdWxNywscnaiwP9
 

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)