TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล”

Sandbox Documents
  • 21 ก.ย. 64
  • 1664

Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จัดงาน Open ETDA Sandbox “เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” นำทัพผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อน ETDA Sandbox เปิดบ้านทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางการดำเนินงานพร้อมทิศทางของ ETDA Sandbox ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Innovation เพื่อไปสู่การใช้งานได้จริง รองรับ New Business Model อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  และเพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์  ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน start up หรือ Service provider ที่สนใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับ Digital Service Sandbox มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและบริการ โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด โดยนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox​ ประกอบด้วย

1. บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
2. มีการนำ Innovation หรือ Technology มาใช้ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการนำมาใช้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้ว
3. การร่วมกันเป็น Co-creation ในลักษณะของ Partner ช่วยกันคิดหรือเสนอแนะไอเดีย เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ร่วมต่อยอดการใช้งานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงาน รวมถึง สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของนวัตกรรม และผู้ประกอบการที่จะไปใช้บริการ โดย ETDA จะมีบทบาทเสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการทำหน้าที่ คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เจ้าของนวัตกรรม ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน กฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำหรับไฮไลต์ในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาสุด Exclusive ในหัวข้อ “Open ETDA Sandbox เปิดบ้าน แชร์ไอเดีย ร่วมสร้างนวัตกรรมสู่ชีวิตดิจิทัล” จากวิทยากรพิเศษระดับ Policy ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sandbox ได้แก่
  • ทิพยสุดา ถาวรามร คณะกรรมการกำกับ ETDA และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Digital Service Sandbox
  • ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA
  • วิจิตรเลขา มารมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยมี อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ร่วมพูดคุยถึงมิติการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในปัจจุบัน รวมถึงบทบาท ทิศทางอนาคตของ ETDA Sandbox การขยายวงกว้างการเปิดรับ Use Case ใหม่ ๆ มาเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมและการ Co-sandbox ครั้งแรกของการทำงานร่วมกันของ Regulator

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Tech Talk เปิดประสบการณ์ เตรียมพร้อมนวัตกรรมสู่ ETDA Sandbox” โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการทดสอบกับ ETDA Sandbox มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์แบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็น
  • วรพจน์ ธาราศิริสกุล บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด กับนวัตกรรมที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมออนไลน์ ครอบคลุมทั้งการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงคะแนนโหวตทางออนไลน์ ซึ่งเหมาะกับการประชุมนิติคอนโดและการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วย ประสิทธิ์ จรัสวิชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้แทนนิติคอนโดโครงการ KnightsBridge Collage ที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมแล้ว
  • บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในภาคธุรกิจ (Data Sharing Economy) ในอนาคต
  • รัฎฐิกา ปั้นวิเศษ  บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด  กับนวัตกรรมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ในกลุ่มผู้ใช้งาน (User), ผู้ติดตั้งระบบ (Installer) และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Dealer) ผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรองรับ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมหรือดูรายละเอียดเกี่ยวโครงการ ETDA Sandbox ดูรายละเอียด ที่นี่  

Read English News

ETDA Sandbox ร่วมสร้างนวัตกรรม ยกระดับชีวิตดิจิทัล

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)