TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจอ แจ้ง จบ จบปัญหาออนไลน์ที่ 1212

e-Commerce Documents
 • 09 ต.ค. 64
 • 19555

เจอ แจ้ง จบ จบปัญหาออนไลน์ที่ 1212

"ขอบคุณมากนะคะ เมื่อวานแจ้งเรื่องไปเกี่ยวกับการได้สินค้าไม่ตรงสเปค เจ้าหน้าประสานงานให้เลยทันที ตอนนี้ได้เงินคืนมาแล้ว รวดเร็วมากเลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ" นี่คือคำชื่นชมหนึ่งที่มีต่อทีมรับเรื่อง 1212 ผ่านเพจ ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC

20211009_1212_Proactive2.JPG

1212 OCC กับการทำงานเชิงรุก พร้อมช่วยเหลือผู้บริโภคออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ การกระทำความผิด รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการจัดการปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์

20211009_1212_Proactive5.JPG
1212 OCC ให้บริการผ่าน 4 ช่องทางหลัก

1212 OCC ให้บริการ ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ตลอด 24 ชม. คือ

1. สายด่วน โทร.1212
2. อีเมล [email protected]
3. เว็บไซต์ https://www.1212occ.com
4. เพจเฟซบุ๊ก
ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC โดยเข้าไปคุยที่แช็ตบอต m.me/1212OCC

นอกจากนี้ยังมีแฟกซ์ สำหรับรับส่งเอกสาร ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกส่งทางช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ผ่านโทรสารหมายเลข 02 127 5789

1212 OCC ดำเนินการเชิงรุก

1212 OCC ยังดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากหากประสบปัญหาไปแล้ว การช่วยเหลือ เยียวยา ส่วนใหญ่มักใช้เวลา การคิดก่อนซื้อจึงสำคัญ เช่น

 • มีระบบ Social Listening ค้นหา สถานการณ์ปัญหา เพื่อเฝ้าระวัง ปัองกัน ลดปัญหาก่อนเกิด พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทันต่อเหตุการณ์
 • จัดทำสื่อสร้างความตระหนักรู้ เช่น หนังสือ "Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์
 • เผยแพร่สื่อสร้างความตระหนักรู้ ทั้งแนวทางในการป้องกันก่อนเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊ก ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC และสื่อของพันธมิตร เช่น อย. สคบ. ฯลฯ

20211009_1212_Proactive4.JPG

1212 OCC กับขั้นตอนการทำงาน 

 • การคัดกรอง ตามประเภทของเรื่อง หากเป็นเรื่องที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ซึ่งเข้าข่าย "เรื่องร้องเรียน" จะเข้าสู่ขั้นต่อไป
 • การรวบรวมหลักฐาน ทาง 1212 OCC จะสอบถามถึงข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • การประสานงานและการติดตามผล ETDA ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลฯ (ปท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทั้งอีมาร์เก็ตเพลสชั้นนำต่าง ๆล่าสุดยังได้ผสานความร่วมมือกับ 2 หน่วยงานอย่าง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หากหน่วยงานปลายทางเหล่านี้ ที่ได้รับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของ 1212 OCC จะบันทึกลงในระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งสถานภาพของเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่า ปัจจุบันได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ดังนั้นเมื่อผู้ร้องเรียนประสงค์จะติดตามผลการรับเรื่องร้องเรียน สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ด้วยการแจ้งรหัสอ้างอิงกรณีที่รับเรื่องร้องเรียน ก็จะทราบสถานะว่า เรื่องร้องเรียนของตนได้มีการจัดส่งไปยังหน่วยงานที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาโดยตรง

1212 OCC กับทีมงานมืออาชีพ

ทีมบริหาร และเเจ้าหน้าที่ Call Center ประกอบด้วยกำลังคนที่มากด้วยประสบการณ์และมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง ETDA ยังจัดให้มีระบบ Reward แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพื่อกระตุ้นในการให้บริการที่มีคุณภาพด้วยมอบรางวัลพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำชมหรือการให้คะแนน จากผู้รับบริการที่แจ้งเรื่องเข้า โดยมอบรางวัลพิเศษเป็นรายเดือนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

20210630_OCC-HERO.jpg

1212 OCC พร้อมด้วยเครื่องมือ

 • ใช้ระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบันทึกเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและ Tracking สถานะงานทั้งหมด
 • ใช้ระบบ Knowledge Management ที่ช่วยในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมารวบรวมและแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบและอัปเดตข้อมูลให้กับประชาชนได้แบบตรงจุด
 • ใช้ระบบ Social Listening ค้นหาสถานการณ์ปัญหา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดปัญหาก่อนเกิด พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทันต่อเหตุการณ์
 • ใช้ Chatbot ช่วยตอบปัญหาเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้ทีมในการรับเรื่อง ลดความกังวลในการร้องเรียน
20211009_1212_Proactive3.JPG

อย่าลืม ผู้บริโภคออนไลน์สามารถติดต่อ 1212 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการคำปรึกษา ทีม 1212 OCC โดย ETDA พร้อมบริการ เพื่อให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด

1212 กับการทำงานเชิงรุก พร้อมช่วยเหลือผู้บริโภคออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

Rating :
Avg: 4 (4 ratings)