TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ยกระดับการ Work From Home ด้วยดิจิทัล

Digital Transformation Documents
  • 12 ส.ค. 64
  • 1538

e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ยกระดับการ Work From Home ด้วยดิจิทัล

เมื่อ COVID-19 ได้เข้ามาเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การทำงานออฟฟิศก็เช่นกัน หลายธุรกิจต้องเปลี่ยนมา Work From Home แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด รองรับทั้งยุค COVID-19 ที่ไม่รู้จะจบเมื่อไร และยุคหลัง COVID-19

หลายธุรกิจต้องเจอกับปัญหาการทำงานที่ไม่สะดวก ทั้งการสื่อสารที่ประสิทธิภาพลดลง ไม่ยืดหยุ่นมากพอ และขาดความรวดเร็ว หรือการบริหารจัดการคน ระบบบัญชี รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ SMEs มาก

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยดิจิทัล เพื่อให้ก้าวผ่านกระแสวิกฤต โดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือภารกิจสำคัญที่ ETDA เร่งขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างการปลดล็อกข้อจำกัดของ Work From Home ในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน ให้สามารถทำงาน ประชุม จัดทำเอกสาร และลงนามได้ทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่างจากการทำงานที่สำนักงานหรือออฟฟิศ  ด้วยการทำงานในรูปแบบ “สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า e-Office”

ด้วยเหตุนี้ ETDA จึงพร้อมเดินหน้าหา Solution ที่จะเข้ามาช่วย SMEs ร่วมกับ Techsauce จัดโครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ที่จะขับเคลื่อนใน 3 ส่วนคือ 

1) การให้ความรู้ผ่านการจัดงาน Virtual Series (3 Ep.) ที่มีกิจกรรม Workshop และ Virtual Talk ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในประเด็น ต่างๆ อาทิ การจัดการทำงานแบบดิจิทัล (Digital Workplace) การเงิน การบัญชี เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และประชนชนทั่วไป ที่สนใจจะปรับตัวการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ลดการทำงานแบบดั้งเดิม ที่เป็นการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองเป็นส่วนมาก รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ล่าช้า
2) การแข่งขัน Hackathon นำบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) มาแข่งขันกันในการแก้ปัญหาด้านการทำงานของธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ที่เจอปัญหาในการปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ได้
3) การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เป็นกิจกรรมที่จะนำผู้ประกอบการ SMEs หรือประชนชนทั่วไปที่สนใจบริการเพื่อการปรับขั้นตอนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และรับสิทธิทดลองใช้บริการฟรี จากบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ที่เข้าร่วมโครงการ Hackathon

ทั้งนี้เพื่อ Transform ธุรกิจ SMEs ให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ หนึ่งในหัวข้อสำคัญคือเรื่องชอง  Digital Workplace ที่จะเป็นโซลูชันที่ SMEs ต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับรูปแบบการทำงาน

กิจกรรมครั้งแรก คือ งาน Virtual Series EP. 1 “Digital Workplace 101" โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 12.00 น. - 16.00 น.

Digital Workplace สำคัญอย่างไรในธุรกิจ SMEs

การนำเทคโนโลยี ‘Digital Workplace’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อม และลดขีดจำกัดของการทำงานทางไกล (Remote Woking) ให้กับภาคธุรกิจ ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยเมื่อองค์กรสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ย่อมทำให้ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ภาคธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนบางส่วนที่ไม่จำเป็นได้

ไฮไลต์ที่น่าสนใจภายในงาน

1. Exclusive Workshop เตรียมความพร้อมสุดเข้มข้น กับ Techsauce เวลา 12.00 - 14.00 น.

"Digital Workplace 101 ออฟฟิศรูปแบบใหม่ ให้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดย อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ วริศร เผ่าวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

(กิจกรรม Workshop จะจัดขึ้นผ่าน Zoom Meeting รองรับผู้เข้าร่วมงานเพียง 100 คน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

SMEs จะได้ทำกิจกรรมปูพื้นฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Workplace ให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเข้ากับบริบทของแต่ละองค์กรได้มากขึ้น และร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมต่อการพัฒนาระบบการทำงาน (Work Transformation) 

AW-ETDA_workshop.png

2. Virtual Talk กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและ Service Provider เวลา 14.00 - 16.00 น.

Session 1 : “The Urgency of Digital Workplace Transformation : เมื่อการทำงานบนกระดาษไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไป” โดย อริยะ พนมยงค์, CEO, Transformational 

ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจะได้พูดคุยกับวิทยากร เปิดประสบการณ์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความเร่งด่วนของการต้องปรับตัว โดยเน้นการหยิบเอา Digital e-Office Solution มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

AW-ETDA_Session1-(1).png

Session 2 : “e-Office and How It Benefits Your Organization / e-Office เป็นมากกว่าแค่ออฟฟิศออนไลน์” โดย  ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ ETDA ร่วมพูดคุยกับ ปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ/Digital Monetization บริษัท Brainergy Co., Ltd. , จุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด , และ วริสร์ โอวัฒนา กรรรมการผู้จัดการ APAC, Amity

เวทีพูดคุยถึงระบบ e-Office ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานเพื่อให้ทาง SMEs เห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้จะนำเสนอถึงหน้าที่และความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม e-Office อย่าง ETDA ทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานของนวัตกรรม และโอกาสการได้ร่วมงานกับ ETDA  ของภาคธุรกิจ

กิจกรรม Virtual Talk จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ซึ่งรองรับการรับชมอย่างไม่จำกัดจำนวน

AW-ETDA_Session2.png


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://bit.ly/3s5MltO

20210818_Agenda.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)