TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2566

e-Commerce Documents
  • 09 พ.ย. 66
  • 459

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2566

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2566 “ร่วมสะท้อนมูลค่า e-Commerce ไทย เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลระดับโลก”
 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดำเนินโครงการสำรวจมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย ปี 2566 เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ในไทย ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
(1080x1920)-Poster.png
100 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามรับเลย บัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท พร้อมลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท!
  • iPhone 15 มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง
  • iPad มูลค่า 12,900 บาท จำนวน 5 เครื่อง
  • บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท 30 รางวัล
📍กฎและกติกาในการเข้าร่วม
  1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้ – 6 ธ.ค. 2566
  2. จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดี 1 รายชื่อ 1 รางวัล 
  3. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)