TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ E-commerce ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

e-Commerce Documents
  • 15 พ.ค. 67
  • 39

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ E-commerce ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“รวมพลัง e-commerce ปลดล็อกศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดำเนินโครงการวิจัยข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสถานะการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (Digital Transformation Maturity) ในประเทศไทย ปี 2567 เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลและสนับสนุนธุรกิจ E-Commerce ในไทย ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ETDA-E-commerce-24_Poster_V4_0.png

🔥 สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม รับฟรี!
1) ลุ้นรับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 500 รางวัล*
2) รายงานการวิเคราะห์ความเข้มแข็งด้านดิจิทัล (Digital Maturity) ขององค์กรของท่าน**

📍กฎและกติกาในการเข้าร่วม
1. ร่วมทำแบบสำรวจ ได้จาก Link นี้ 👉 https://survey.alchemer.com/s3/7819014/ETDA หรือ Scan QR Code
2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันนี้ – 12 ก.ค. 67
3. จำกัดสิทธิ์ผู้โชคดี 1 รางวัล ต่อ 1 บริษัท
4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ:
*รางวัลจะถูกส่งให้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามและมีการให้ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับครบถ้วนเท่านั้น โดยจะประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่ 16 ก.ย. 67
**ผลการวิเคราะห์จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ ภายในเดือน ส.ค. 67 หลังจากสรุปผลการสำรวจของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมครบถ้วนแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 081-128-9818

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)