TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

AJCCBC จับมือ ISACA ตีพิมพ์บทความออนไลน์ “ASEAN’s Resilience in Capacity Building”

Cybersecurity Documents
  • 02 ก.ย. 65
  • 33

AJCCBC จับมือ ISACA ตีพิมพ์บทความออนไลน์ “ASEAN’s Resilience in Capacity Building”

การยกระดับทักษะกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) หรือ AJCCBC ในปี 2018 ศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมให้แก่บุคลากรกว่า 700 คน จาก 10 ชาติเอเชีย มาอย่างต่อเนื่อง

ในการอบรมที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมแบบออฟไลน์ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ได้อย่างเต็มเปี่ยมและได้พบปะกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิท 19 ระบาดในช่วงต้นปี 2020 ทำให้การจัดอบรมในรูปแบบดังกล่าวต้องถูกระงับ ศูนย์ฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ดำเนินภารกิจในการพัฒนา บุคลกรให้ดำเนินต่อไปในรูปแบบออนไลน์ ที่ยังคงคุณภาพของเนื้อหาการอบรมทำให้ศูนย์ฯสามารถกลับมาจัดการอบรมได้อีกครั้ง

1661388205751.jpg

1661388218168.jpg

ในเดือนสิงหาคม 2022 AJCCBC จับมือกับ ISACA (the Information Systems Audit and Control Association®) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีชื่อเสียงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการตรวจสอบทางสารสนเทศเพื่อตีพิมพ์บทความออนไลน์ในหัวข้อ “ASEAN’s Resilience in Capacity Building” เพื่อแบ่งปันทั้งประสบการณ์ในการปรับตัวรับมือสถานการณ์โรคระบาดและผลการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น ความเห็นต่อประสิทธิภาพของการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับแบบออฟไลน์ เนื้อหาการอบรมด้านไซเบอร์ที่บุคลากรต้องการ และประสิทธิภาพของการจัดการอบรม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญในเรื่องการยกระดับทักษะกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้ว การให้ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ(Adaptability) ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การบอกเล่าประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในโครงการต่างๆได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ISACA Journal (Volume 4 of 2022)

สอบถามหรือติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เกี่ยวกับ AJCCBC ได้ที่ Facebook AJCCBC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)