TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2565

e-Commerce Documents
  • 08 ก.ค. 65
  • 166

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2565

ประกาศผลผู้โชคดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามกับ

Thailand Internet User Behavior
หรือการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565

รอบที่ 2
ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับภายในวันที่ 17 ก.ค. 2565
ที่เบอร์ 02-051-5928
หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]
หัวข้อ "ติดต่อรับของรางวัล ETDA IUB65"
S__50962509.jpg
S__50962510.jpg
S__50962511.jpg
S__50962512.jpg
S__50962513.jpg
S__50962514.jpg
S__50962515.jpg

 

ประกาศผลรอบที่ 1 ดูที่นี่

ทุกคำตอบของคุณ เราจะเอามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
จนได้ผลของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยปี 65

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected]

Rating :
Avg: 4.7 (3 ratings)