TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Home-based mental health for seniors  การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุจากที่บ้าน

Foresight Documents
  • 21 มี.ค. 66
  • 664

Home-based mental health for seniors การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุจากที่บ้าน

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นและบางครั้งก็มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ในอีกทางหนึ่งผู้สูงอายุก็สามารถเลือกวิธีการดูแลสุขภาพจิตที่บ้านได้หลากหลายวิธีในปัจจุบัน เป้าหมายของการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน คือ การให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขไปพร้อม ๆ กับได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ผู้สูงวัยต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่อื่นนอกจากบ้านแล้ว เช่น สถานดูแลหรือโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงวัยจากที่บ้านสามารถช่วยรักษาความเป็นอิสระและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมได้ดีกว่า

การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตเป็นอีกส่วนสำคัญของการรักษาดูแลสุขภาพจิตจากที่บ้าน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับปัญหาและโรคทางจิตเวชที่อาจเกิดขึ้นได้ และทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น วิธีการคลายเครียดหรือการนำความรู้ด้านจิตบำบัดอย่างง่ายประยุกต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การได้รับการดูแลจากบุคลากรด้านสุขภาพจิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพจิตจากบ้านของตนเองด้วยความสะดวกสบาย การดูแลจากด้านสุขภาพจิตอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การสนทนาง่าย ๆ กับเพื่อน ไปจนถึงการบำบัดอย่างจริงจังกับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำแนะนำผู้สูงอายุถึงวิธีการจัดการกับความเครียดที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การฝึกหายใจ การฝึกแก้ปัญหา และการพูดให้กำลังใจตัวเอง เป็นต้น การใช้ยานั้นเป็นอีกวิธีทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพจิตภายในบ้านของตนเอง ยาทางจิตเวชมีประโยชน์ในการรักษาอาการผิดปกติทางสุขภาพจิตหลายอย่าง รวมถึงภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ก่อนเริ่มใช้ยาใด ๆ ควรขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อช่วยวินิจฉัยและสั่งยาที่เหมาะสมที่สุด

ในอนาคตที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น การดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากที่บ้านจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทางสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมาก เราสามารถเลือกรูปแบบบริการที่มีผลรับรองว่าสามารถดูแลผู้สุงอายุได้ดีและปรับรูปแบบการดูแลให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตที่ต้องการ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความรู้สึกเป็นอิสระของวัยเกษียณได้อีกด้วย
 

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)