TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

"2TX" ทางลัดความสำเร็จสำหรับผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ADTE Documents
 • 30 มิ.ย. 66
 • 3266

"2TX" ทางลัดความสำเร็จสำหรับผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

 

หลักสูตร “2TX” หรือ “Tech Transformation Expedition” หลักสูตรแบบ Exclusive เพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปลี่ยนโอกาสสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจัดโดยสถาบัน ADTE by ETDA (เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA

โดยหลักสูตร “2TX” จะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขีดจำกัดความสามารถทางธุรกิจ กับอีกทางเลือกหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสู่การลดต้นทุนในระยะยาว ดันธุรกิจให้โตและขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ ผ่านกระบวนการทำความเข้าใจ ความต้องการ และปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอย่างแท้จริง ไปพร้อมกับวิทยากร (Instructor) เเละ ผู้บรรยาย (Speaker) สุดพิเศษ ที่จะมาเเชร์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมผลักดันองค์กรด้วยเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Unleashing the Power of Digital Tourism” เพื่อปลดล็อคสู่เส้นทางของผู้นำในธุรกิจท่องเที่ยว โดยหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย 5 มิติที่สำคัญ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น พร้อมเครื่องมือสำคัญในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ Digital Tourism เพื่อยกระดับธุรกิจเเละเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เเละมุ่งหวังการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้มาใช้สินค้าเเละบริการ

COURSE HIGHLIGHT

หลักสูตร “2TX” หรือ “Tech Transformation Expedition”

Module-1_1.png

หัวข้อที่ 1

“Unlocking the Power of Digital Transformation: Embracing the Era of Digital Tourism” พัฒนาศักยภาพสู่การทรานส์ฟอร์มธุรกิจการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด

ผู้เข้าร่วมจะได้ทำแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล เข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
 • เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ดิจิทัล
 • วิเคราะห์ระดับดิจิทัลขององค์กรผ่านการทำแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์กรเมื่อเข้าสู่ดิจิทัล
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมเดียวกันสู่การนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กร

Learning outcome: เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่การทรานส์ฟอร์มดิจิทัล
Module-2_1.png

หัวข้อที่ 2

“The Power of New Horizons: Update Trends in Digital Tourism” เจาะลึกเทรนด์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่โอกาสทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจถึงเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อนักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เจาะลึกให้เห็นภาพโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสินค้าหรือบริการ เพื่อคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคตและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายยุคใหม่

 • เข้าใจเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ที่เกิดขึ้นบนโลกที่ส่งผลกระทบต่อนักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะ 10 ปีมีอะไรบ้าง
 • แนวโน้มโอกาสการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • เข้าใจถึงผลวิจัยและแนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของวงการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายยุคใหม่

Learning outcome: อัปเดตเทรนโลกอนาคตสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร

Module-3_1.png

หัวข้อที่ 3 (Workshop):

“Crafting Seamless Journeys: Uplift Customer Experience to the next level” สรรค์สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยพลังของเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาธุรกิจผ่านการเข้าใจการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) การนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอน การเดินทางของลูกค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้บริการ ระหว่างใช้บริการ จนถึงหลังการใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี

 • เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (User Pain point) และปัญหาของผู้ใช้บริการ
 • เข้าใจการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) สู่การออกแบบประสบการณ์การใช้บริการ (Customer Experience)
 • คิดไอเดียการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเดินทางของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการ

Learning outcome: สร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการคิดเชิงออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Module-4_1.png

หัวข้อที่ 4:

“Driving Success in the Digital Age with Smart Digital Marketing” พิชิตใจนักท่องเที่ยวด้วยการตลาดยุคดิจิทัล

นำผู้ประกอบการติดอาวุธกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ ผ่านการสร้างสินค้า บริการ หรือแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการสร้างรายได้ และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์ได้เพิ่มยิ่งขึ้น

 • เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ขนาดตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้า
 • พัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดยุคใหม่เพื่อการโปรโมทธุรกิจ

Learning outcome: พัฒนาธุรกิจกับเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล

Module-5_1.jpg

หัวข้อที่ 5:

“Accelerating Business Success: Leading Digital Technologies for Enhanced Competitive Advantage” เร่งสปีดความสำเร็จธุรกิจ: ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคว้าโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารที่บริหารงานหรือดำเนินกิจการ ผ่านการนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ ก้าวข้ามช่วงเวลาอันแสนท้าทายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ความสำเร็จ

 • ได้รับความรู้แรงบันดาลใจและเข้าใจถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้น สู่การนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กร
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในยุคเเห่งการเปลี่ยนเเปลง
 • เข้าใจถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรเพื่อความได้เปรียบทางการเเข่งขันทางธุรกิจ
Learning outcome: ความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในยุคเเห่งการเปลี่ยนเเปลง เพื่อความเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ
 


หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใคร

 • ผู้บริหารและกรรมการบริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • เจ้าของและผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน Digital Transformation ในองค์กร
 • หัวหน้าแผนกคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
 • ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Lead)
 • ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาหลักสูตร: 3 วัน 2 คืน (วันศุกร์ที่ 8 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566)
 • รูปแบบการเข้าร่วมหลักสูตร: On-site ณ โรงแรม OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี
 • ลักษณะหลักสูตร:
  • การบรรยายเพื่อจุดประกายมุมมองธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
  • การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 หัวข้อ
  • กิจกรรมเชิงปฏิบัติมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วม
  • Networking Dinner

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมหลักสูตร

Early Bird 19,900 บาท ราคาปกติ 24,900 บาท
(ราคานี้ถึง 6 กรกฎาคม 2566 จำนวนจำกัด)
*หมายเหตุ:
*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ราคานี้รวมค่าเดินทางไป-กลับต่างจังหวัด โดยรถบัสปรับอากาศ
 • ราคานี้รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง Networking Dinner
 • ราคานี้รวมค่าห้องพักต่างจังหวัด ระดับ 4 ดาว ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (8-10 กันยายน 2566)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล [email protected]
โทร 083 821 7624 (คุณพลอย)  

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)