TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Ambient Intelligence  สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

Foresight Documents
  • 03 มี.ค. 66
  • 656

Ambient Intelligence สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในบริบทของปัญญาประดิษฐ์ คำว่า "Ambient intelligence" หรือ AmI อาจเรียกเป็นภาษาไทยว่า “สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ” สภาพแวดล้อมนี้เกิดจากการฝึกฝนสิ่งของธรรมดาทั่วไปด้วยทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงสื่อสาร ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราให้เอื้ออำนวยและปรับเข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคนได้มากขึ้น กรอบแนวคิดเรื่องสภาพแวดล้อมอัจฉริยะนี้ ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการตั้งค่าอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับ ตีความ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก อาจใช้เซ็นเซอร์ กล้อง และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมอัจฉริยะนี้ยังต้องพึ่งปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยประมวลข้อมูลที่รวบรวมมาได้และตอบสนองออกไป


เป้าหมายของ“สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ” นั้นคือการมอบประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติแต่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำระบบบ้านอัจฉริยะมาใช้เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ปรับให้เข้ากับนิสัยและความชอบของแต่ละคนในบ้านได้ ทั้งจากการจัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แสงสว่างภายในบ้าน การให้ความปลอดภัย ความบันเทิง รวมไปถึงบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน


ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา การขนส่ง และการค้าปลีก นั้นกำลังนำสภาพแวดล้อมอัจฉริยะเข้ามาใช้งานเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในด้านการดูแลสุขภาพ สภาพแวดล้อมอัจฉริยะนั้นสามารถดัดแปลงวิธีการใช้งานไปใช้ที่ได้มากมายหลายอย่าง เช่น การติดตามผู้ป่วย การให้คำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล และการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ หรือตัวอย่างของห้องเรียนในอนาคต สภาพแวดล้อมอัจฉริยะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการส่งต่อการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงและมีส่วนร่วมปฏิบัติ สำหรับในภาคการขนส่งนั้น สภาพแวดล้อมอัจฉริยะสามารถตรวจสอบแนวโน้มการจราจรและให้คำแนะนำเส้นทางที่อัปเดตแบบทันสถานการณ์จริง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมอัจฉริยะยังมีการใช้งานได้อีกมากมายในภาคการค้าปลีก เช่น การส่งมอบบริการที่มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นและยังสามารถตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าได้อีกด้วย


โดยสรุปแล้ว เราทุกคนกำลังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการใช้สภาพแวดล้อมอัจฉริยะซึ่งจะยังคงได้รับความสนใจในการใช้งานและได้รับความสำคัญต่อไปในอนาคต ศักยภาพของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นธรรมชาติและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้มากขึ้นนี้คาดว่าจะมีการขยายตัวควบคู่กับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในอนาคตอันใกล้

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)