TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

ก้าวสำคัญของศูนย์ ETDA Foresight สู่งานใหญ่แห่งปี ฉายภาพอนาคต “Well-Being and Tourism”

Foresight Documents
  • 15 มิ.ย. 66
  • 561

ก้าวสำคัญของศูนย์ ETDA Foresight สู่งานใหญ่แห่งปี ฉายภาพอนาคต “Well-Being and Tourism”

เมื่อโลกเปลี่ยนไปไว เกินกว่าที่จะคาดเดา ความผันผวน กลายเป็นความไม่แน่นอน และกำลังจะหมดความน่าเชื่อถือ จนทำให้สังคมและมนุษย์เกิดความวิตกกังวลและเริ่มเปาะบางมากขึ้น แต่จะทำอย่างไร? ให้เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ ก่อนที่อนาคตจะเกิด และ 10 ปีข้างหน้า มีประเด็นไหนบ้างที่ต้องจับตาที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตดิจิทัลของคนไทย….เราจะพาไปหาคำตอบพร้อมกันกับ ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนงาน ของศูนย์ Foresight Center by ETDA หรือเรียกย่อๆ ว่า ศูนย์ ETDA Foresight ที่เข้ามาช่วยในการคาดการณ์อนาคตด้านดิจิทัลแห่งแรกของไทย ซึ่งจะมาพูดคุยกับเราพร้อมพาเปิดไฮไลท์ที่เราจะต้องไม่พลาดในงานใหญ่แห่งปี ETDA FORESIGHT SYMPOSIUM 2023 กับภารกิจสำคัญฉายภาพอนาคต “Well-Being and Tourism” 

333-(1).jpg
Foresight  ดาวเหนือชี้ทิศทางอนาคต
ดร.ตฤณ เล่าว่า โลกใบนี้หมุนเร็วและเปลี่ยนไปไวกว่าเดิมมากๆ และยากที่จะคาดเดา โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลยิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้นหลายเท่าตัว ในต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและอังกฤษ อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำเครื่องมือ Foresight มาช่วยในการคาดการณ์อนาคตในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่สำหรับประเทศไทยเรากลับพบว่า ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่นำเครื่องมือ Foresight (ฟอร์ไซท์) มาช่วยในการคาดการณ์อนาคตในมิติดิจิทัลอย่างจริงจัง จึงทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมถึงนโยบายด้านดิจิทัลของไทยหลายครั้งไม่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง Foresight จึงเปรียบเสมือนดาวเหนือ หรือ North Star ที่ทำให้เราเห็นภาพอนาคตที่ไม่เพียงชัดขึ้น แต่ยังเปิดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมกำหนดอนาคตที่พึงปรารถนาที่อยากจะให้เกิดขึ้นร่วมกันได้ด้วย นี่คือจุดแข็งของเครื่องมือที่เรียกว่า Foresight ที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยแล้ว

ศูนย์ ETDA Foresight ที่แรก! แห่งการคาดการณ์อนาคตดิจิทัลไทย
ในวันที่…อันดับความพร้อมด้านอนาคต (Future Readiness) และความพร้อมในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีโลก ยังอยู่ในอันดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร จนกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยในภาพรวม ขณะที่เป้าหมายของประเทศให้ความสำคัญกับการเร่งเครื่องเพิ่มสัดส่วน Digital GDP กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ETDA ก็มองว่า จะดีกว่าไหมถ้าไทยนำเครื่องมือนี้มาช่วยคาดการณ์อนาคตดิจิทัลให้ชัดขึ้น เพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ นำหน้าอนาคต จึงเกิดศูนย์ ETDA Foresight ที่ทำหน้าที่ในการจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลง (Signal of changes) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยกระบวนการ Data Analytics ผลการศึกษาจากในระดับพื้นที่และงานวิจัยจากต่างประเทศ โดยมีเครื่องมือช่วยในสแกนข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อให้ได้ภาพฉากทัศน์ หรือ Scenario ที่สะท้อนแนวโน้มของอนาคตดิจิทัลของไทยที่กำลังจะเกิดล่วงหน้าได้ไกลถึง 10 ปี ทั้งในภาพฉากทัศน์ที่ดีที่สุดจนถึงแย่ที่สุด แล้วนำผลที่ได้มาจัดทำเป็น Policy Recommendation นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายต่างๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาข้อมูลให้น่าสนใจ มีกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ ETDA และของศูนย์ ETDA Foresight ให้ประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจได้เห็นทิศทางของอนาคตที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือได้ชัดเจนขึ้น
LINE_ALBUM_ภาพเดยว-ดร-ตฤณ_2322.jpg
จุดเด่นของศูนย์ ETDA Foresight จับตาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เมื่อถามต่อว่าการทำ Foresight  ของ ETDA ต่างจากที่อื่นอย่างไรนั้น ดร.ตฤณ ให้ความเห็นว่า นอกจากเราเป็นศูนย์ฯ ที่เน้นสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกๆ ของไทยแล้ว จุดเด่นที่เราแตกต่างอีกเรื่อง คือ แม้ว่าเราจะเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น แต่เราก็ไม่เคยที่จะหยุดหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอนาคต พูดง่ายๆ คือ การทำงานของเราไม่ได้เป็นแบบ Event-Based Operation ที่เจอแล้วก็จบไป แต่เราทำแบบ Process-Based Operation เพราะ ETDA เชื่อว่าอนาคตในวันที่เราจับสัญญาณได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีก ที่สำคัญศูนย์ ETDA Foresight เราเน้นหลักการทำงานร่วมกับพันธมิตร (Partnership) ที่จะเชิญชวนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาเข้ามาร่วมสะท้อนสถานการณ์สู่การกำหนดอนาคตไปพร้อมๆ กัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับของที่มีอยู่เดิม ที่สำคัญยังเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การแชร์ข้อมูล ที่แต่ละหน่วยงานได้พบเจอ ทำให้การมองภาพอนาคตที่เราปรารถนาเป็นภาพเดียวกันและไม่กระจัดกระจาย ที่สำคัญแต่ละหน่วยงานก็สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น เพราะหน่วยงานเหล่านี้ร่วมทำกับเรามาตั้งแต่ต้น

ปีนี้ อนาคตสุขภาพ-การท่องเที่ยวคือแชมป์เปี้ยน
กว่า 2 ปี ที่ศูนย์ ETDA Foresight ได้มีการสแกนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ดร.ตฤณ เสริมเพิ่มเติมอีกว่า สัญญาณที่มาแรงมากๆ ในช่วง Lifespan 5-10 ปีนี้  เรื่องแรกคือ การท่องเที่ยว (Tourism)”  เพราะเป็น Sector หลักๆ ที่สำคัญต่อ GDP ของประเทศ แม้วันนี้จะฟื้นจากวิกฤตโควิด-19 ได้บ้างแล้ว แต่บางส่วนก็ยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เคยอยู่ได้ ซึ่งจากการทำ Foresight ร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วงที่ผ่านมา มองเห็นตรงกันว่า ประเด็นที่ท้าทายคือเราจะทำอย่างไรให้ฝั่ง Supply ทั้งหมดของประเทศสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวในอนาคต และเราจะฟื้นฟูของเก่าภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างไร เช่น ต้องมีเครื่องมือ โซลูชั่น เข้ามาช่วยให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถกลับไปอยู่ที่จุดเดิมได้ ไปพร้อมๆ กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวในระยะยาว อีกเรื่องที่เราเห็นสัญญาณเด่น คือ สุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ซึ่งถือเป็นอีกประเด็นที่น่าจับตามอง เพราะวันนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ท่องโลกออนไลน์อยู่กับมือถือไม่ต่ำกว่า 8-11 ชม.ต่อวัน นอกจากเรื่องของความเชื่อมั่นในการใช้งาน และความปลอดภัยแล้ว เราต้องมองไปต่อว่า การใช้งานของคนไทยวันนี้ มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างประโยชน์ได้หรือไม่ ใช้งานแล้วมีความสุขขึ้นจริงไหม เพราะจากศึกษาผลวิจัยหลายประเทศพบว่า การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ทำให้ความสุข และสุขภาวะของคนเราลดลงมาก ดังนั้น ในเรื่องนี้เราจึงศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ ด้านสุขภาวะทางใจ (Mental Heath)  ที่พบว่า การใช้งานโซเชียลมีเดีย สร้างผลกระทบต่อชีวิตคน ยังทำให้ผู้คนเกิดความเครียด มีการ Burnout  และเกิดพฤติกรรมการแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้น และในอีกด้าน คือ สุขภาวะทางกายภาพ (Physical Health) ที่จริงๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน พอเราไม่มีความสุข มีความเครียด ก็มักจะเกิดอาการปวดหัว คอ บ่า ไหล่ หรือแม้กระทั่งอาการปวดตาตามมา ซึ่งรวมถึงโรคยอดฮิตของวัยทำงานอย่างออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งอาจเกิดการลุกลามและขยายเป็นวงกว้าง นี่คือบางประเด็นที่อยู่ในฉากทัศน์เบื้องต้น ก้าวต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่า สัญญาณการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง ในมุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องหันมามองปัญหาหรือผลกระทบเหล่านั้นต่อว่า จะป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณด้านลบที่เรามองเห็นในอนาคตได้อย่างไร เป็นต้น

ก้าวสำคัญ! ETDA FORESIGHT SYMPOSIUM 2023 เวทีแห่งการร่วมกำหนดอนาคต “Well-Being and Tourism” ที่พึงปรารถนา
เพื่อให้คนไทยได้เห็นภาพอนาคต “สุขภาวะที่ดีและการท่องเที่ยวของไทย” ที่พึงปรารถนาไปพร้อมๆ กัน ศูนย์ ETDA Foresight จึงจับมือพาร์ทเนอร์เตรียมจัดงาน “ETDA Foresight Symposium 2023 ภายใต้แนวคิด Light Up the Future of Well-Being and Tourism” จุดไฟส่องสัญญาณแห่งอนาคต “สุขภาวะที่ดีและการท่องเที่ยวไทย” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 นี้ เพื่อเป็นก้าวสำคัญของการเปิดพื้นที่ ชวน Key Stakeholders ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนคนไทยทุกกลุ่ม มาร่วมมองภาพและร่วมกำหนดทิศทางอนาคตที่เราอยากจะเป็นไปพร้อมๆ กัน สู่การเตรียมพร้อมกำหนดแนวทางการรับมือและรองรับการเปลี่ยนก้าวนำอนาคตได้ไกลและกว้างขึ้น

ไฮไลท์ในงาน ETDA FORESIGHT SYMPOSIUM 2023 ที่ต้องห้ามพลาด
ในงานนี้ ไฮไลท์ที่ผู้ร่วมงานจะต้องไม่พลาดคือ การนำเสนอผลการศึกษาของ ศูนย์ ETDA Foresight ที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นอนาคตของสุขภาวะและการท่องเที่ยวไทยครั้งแรก หลังจากได้มีการจับสัญญาณและทำการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ระดมความคิดเห็นสุดเข้มข้นร่วมกับ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม Foresight Workshop จนถึงการจัด  Foresight Exclusive Talk ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญเรายัง อัดแน่น เต็มอิ่ม หลากหลาย Topics ไปกับ Foresight Expert ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มาร่วมแชร์มุมอง แลกเปลี่ยนความรู้ และ Use case ที่น่าสนใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้คนไทยได้เรียนรู้และมองภาพเห็นอนาคตจากต่างประเทศที่เขาพร้อมแล้ว สู่การร่วมออกแบบอนาคตไทยไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าคุณจะมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนคนทั่วไปที่สนใจ ก็สามารถร่วมงานในครั้งนี้ได้ 1 วันเต็มๆ ที่จะให้เต็มอิ่มทั้งเนื้อหา แนวคิด ที่ช่วยให้คุณได้รู้ก่อนใคร ด้วยความมุ่งมั่นของศูนย์ ETDA Foresight ร่วมกับพาร์เนอร์ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเตรียมความพร้อมเพื่อให้อนาคตของไทยทั้งในด้านการท่องเที่ยว และสุขภาวะความเป็นอยู่ของไทยดีขึ้นไปด้วยกัน

สำหรับใครที่สนใจร่วมงาน “ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism” ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนร่วมงานได้ฟรีที่ https://forms.gle/qXY3jEBhcaXNK1Lq9 หรือติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ETDA Thailand

 

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)