TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

ETDA Foresight Symposium 2023 กระแสตอบรับดี  “พาร์ทเนอร์-กูรูด้านการคาดการณ์อนาคต” ร่วมงานแน่น

Foresight Documents
  • 18 ก.ค. 66
  • 439

ETDA Foresight Symposium 2023 กระแสตอบรับดี “พาร์ทเนอร์-กูรูด้านการคาดการณ์อนาคต” ร่วมงานแน่น

ตอกย้ำความสำเร็จ กับงาน “ETDA Foresight Symposium 2023” ที่มาใน Concept สุดว้าวกับ “Light Up the Future of Well-Being and Tourism” จุดไฟ ฉายอนาคตสุขภาวะที่ดีและการท่องเที่ยวไทย จัดขึ้น ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ที่เพิ่งจบไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดย ศูนย์คาดการณ์อนาคต (Foresight Center by ETDA) หรือ ETDA Foresight ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) งานนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดพื้นที่ ชวน Key Stakeholder ทั้งไทยและต่างประเทศ ด้านการคาดการณ์อนาคต และคนไทยทุกกลุ่ม ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกัน เพื่อให้ประเทศได้เตรียมพร้อมรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไปพร้อมๆ กัน

NP1_2956.jpg

แม้เป็นงานใหญ่น้องใหม่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แต่ดูเหมือนว่า ETDA Foresight Symposium ได้รับกระแสตอบรับไม่แพ้งานใหญ่อื่นๆ เลยก็ว่าได้ การันตีได้จากการที่พาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงานชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในประเด็น สุขภาวะความเป็นอยู่ และ การท่องเที่ยวบนโลกยุคใหม่ ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทั้งในมุมของการลงนาม (MOU) ประกาศความร่วมมือสู่การเดินหน้าในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อร่วมผลักดันและต่อยอดจากผลการศึกษาการคาดการณ์อนาคตของ ETDA Foresight ที่ต้องร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เตรียมเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทย ทั้งในมุมของการส่งเสริมต่อยอดทักษะด้านดิจิทัล ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย และ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เตรียมมุ่งเน้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีของกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ให้มีสุขภาวะที่ดี รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมถึงในมุมของการร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ สะท้อนมุมมองและ Use Case จากหลากหลายประเทศที่น่าสนใจ ในรูปแบบสุด Exclusive ให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน รวมเกือบ 20 ชีวิต อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA, ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต, คุณราโมนา โบว์วงศ์ประเสริฐ รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อะมาดิอุส เอเชีย จำกัด, ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช คณะแพทนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมเจ้าของแอปพลิเคชัน Smile Migraine เป็นต้นผ่านกว่า 10 Sessions หลากหลาย Topic เรียกว่า งานนี้คนที่มาร่วมงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมกว่า 220 คน ไม่เพียงได้ความรู้ แต่ยังได้เป็นหนึ่งของการสร้าง Community ด้านการคาดการณ์อนาคตของประเทศที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดภาพอนาคตไปพร้อมกันครั้งแรกของไทย จนทำให้เกิดการกล่าวถึงในโลกออนไลน์และสร้างการมีส่วนร่วมเกือบ 4,000 Engagement

NP2_6128.jpg

โดยประเด็นไฮไลท์ ที่ทำให้เกิดการพูดถึงและการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การกล่าวถึงผลการศึกษาการคาดการณ์อนาคตประจำปี 2023 ของ ETDA Foresight หลังจากที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกันหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่าหลายเดือนในช่วงที่ผ่านมา จนได้ผลการศึกษาฉากทัศน์ภาพอนาคตใน 2 เรื่องสำคัญที่น่าจับตา ได้แก่ “สุขภาวะความเป็นอยู่” และ “การท่องเที่ยว” ที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่น่าสนใจ เช่น สุขภาวะความเป็นอยู่ (Well-Being)-นอกจากประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้ว เรายังพบภาพอนาคตที่เป็นอาจจะเป็น Best case ได้ในอนาคต เช่น ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ มีระบบ สามารถคัดกรองข่าวสาร และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ธุรกิจต่างยอมรับหลักการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม Digital Knowledge & literacy กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต ประเทศถูกยกระดับ Personalized Healthcare Telemedicine Hub เป็นต้น เช่นเดียวกับภาพอนาคตของการท่องเที่ยว (Tourism) - พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเกิดกลุ่มนักเดินทางรูปแบบใหม่ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ความตื่นเต้น จากประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัส (Excited Experiential) นักท่องเที่ยวหันมาสนใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ เกิดการกระจายตัวของนักเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคท้องถิ่น เกิดการเพิ่มและการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น ในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) เกิด soft power สร้างมูลค่าเศรษฐกิจแบบใหม่ และไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บภาพความทรงจำ สร้างความสุขทางใจและสร้างสุขภาวะที่ดีทางร่างกาย และเกิด Health and Wellness Tourism ไปพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นต้น

NP1_3132.jpg

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการศึกษาที่ ETDA Foresight ได้จัดทำขึ้น ซึ่งภายในสิ้นเดือนนี้ จะถูกจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ให้ทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ดาวน์โหลดนำไปใช้งาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบาย แนวทางปฏิบัติของการดำเนินงาน เพื่อให้ก้าวทันและก้าวนำโลกอนาคตไปพร้อมๆ กัน สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

ETDA-2.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)