TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict   การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง

Foresight Documents
  • 21 มี.ค. 66
  • 648

From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง

หลายคนคงเริ่มรู้สึกได้ว่าการไม่ติดโลกไซเบอร์เป็นเรื่องที่เริ่มทำยากขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมเสพติดนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคล ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมฟับบิ้ง ซึ่งส่งผลทำให้ผู้คนปลีกตัวออกจากสังคมและสร้างความขัดแย้งได้ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงแบบหนึ่งของการติดอินเทอร์เน็ต ซึ่ง “Phubbing” หรือ "ฟับบิ้ง" นั้นหมายถึง การให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือมากกว่าคู่สนทนาของตนเอง ในสถานการณ์ที่คุณต้องเจอกับพฤติกรรมฟับบิ้งนี้อาจอยู่ในระหว่างที่เพื่อนของคุณกำลังคุยกับคุณอยู่ แต่แทนที่เขาจะมุ่งความสนใจมาที่คุณทั้งหมด เขากลับก้มลงไปเช็คโทรศัพท์ ส่งข้อความ หรือท่องเว็บ พฤติกรรมฟับบิ้งนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี อาจทำลายความสัมพันธ์ และแม้กระทั่งทำให้เกิดความตึงเครียดและความแปลกแยกในวงสังคมได้

ในอนาคตเมื่อการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนถูกขัดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมากและต่อเนื่อง ความสามารถของคนในการมีสมาธิกับการสนทนาและให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับอีกฝ่ายหนึ่งจะแย่ลง ความขัดแย้งและการไม่ลงรอยกันอาจเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารที่ผิดพลาดและการเสียความรู้สึก บุคคลเองก็อาจพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไม่ดีและรู้สึกผูกพันกับชุมชนน้อยลงหากพวกเขาติดอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลา นอกจากนี้ การเสพติดอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ความเหนื่อยล้า ปัญหาสายตา โรคไมเกรน และปัญหาการนอน ผลกระทบทางกายทั้งหมดนี้ ยังส่งผลทำให้สุขภาพจิตเสีย ส่งผลให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และเศร้าหมอง ได้อีกด้วย

การจำกัดเวลาที่ใช้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจช่วยต่อสู้กับปัญหาการเสพติดอินเทอร์เน็ตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการวางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ลงขณะอยู่กับผู้อื่นและพยายามหลีกเลี่ยงการหันไปสนใจกับสิ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมาก คือ เราควรเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตของคุณและมีการพูดคุยกันจริง ๆ แทนที่จะพึ่งพาวิธีการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว

การเสพติดสื่อดิจิทัลอาจทำให้ผู้คนเริ่มออกห่างจากชุมชนและสังคม จนนำไปสู่การเกิดความรุนแรงได้อีกด้วย ผู้คนสามารถปกป้องตนเองและความสัมพันธ์ของพวกเขาจากผลที่ตามมาของสังคมก้มหน้าและการเสพติดอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไป แล้วจึงกำหนดขอบเขตการใช้งานอย่างเหมาะสมเป็นลำดับต่อไป

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)