TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

5 คำถามน่ารู้ ก่อนใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

NRCA Documents
  • 14 ส.ค. 60
  • 937

5 คำถามน่ารู้ ก่อนใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ตอบ : ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย ๆ ก็เปรียบได้กับพาสปอร์ตที่เราใช้ในการเดินทางเข้าออกประเทศต่าง ๆ ซึ่งพาสปอร์ตนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ยื่นให้กับผู้ตรวจสอบที่สนามบินของประเทศต่าง ๆ ก่อนเข้าหรือออกจากประเทศนั้น ๆ เพื่อยืนยันความมีตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีตัวตนจริง และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง พาสปอร์ตกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ คือรูปแบบที่นำมาใช้งาน พาสปอร์ตจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร กระดาษ สามารถจับต้องได้ แต่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในรูปของไฟล์ 1 ไฟล์ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลหนึ่ง ๆ เท่านั้น นั่นหมายความว่า ชุดข้อมูลของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันนั่นเอง โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะออกโดยหน่วยงานผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ


2. ทำไมต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์?

ตอบ : เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน พัฒนาไปรวดเร็วมาก ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือช่วยให้การทำงานในด้านต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ข้อเสียก็จะตกอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ว่ามีความมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน เช่น การที่เรารับอีเมลจากบุคคลหนึ่ง ๆ จะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตาม เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าอีเมลที่เราได้รับไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไขให้บิดเบือนไปในระหว่างทางที่ส่งมาถึงเรา หรือในทางกลับกัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราส่ง ถึงผู้รับแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อมูลทีถูกต้อง ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกดักอ่านข้อความระหว่างทางที่ส่งไปยังผู้รับ

ด้วยปัญหาดังกล่าว ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญในการสร้างให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะสามารถมั่นใจได้ว่า
  1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. สามารถพิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลได้ ว่าเป็นบุคคลผู้ที่เราติดต่อด้วยจริง
  3. สามารถรักษาความลับของข้อมูลได้ หากเป็นข้อมูลที่ต้องการให้ผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านอีเมลฉบับนั้น ๆ ได้ ซึ่งกรณีนี้จะต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้ารหัส ก่อนส่งอีเมลไปยังผู้รับ


3. หากเราใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเราจะติดต่อกับคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ ผู้รับอีเมลที่ไม่ได้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถอ่านอีเมลของผู้ส่งที่มีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ แต่หากผู้รับต้องการยืนยันตัวตนของผู้ส่ง ว่าเป็นผู้ที่ติดต่อด้วยจริง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในอีเมลฉบับนั้น ๆ ผู้รับจะต้องทำการให้ความไว้วางใจกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งใช้บริการอยู่ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อมูล รายละเอียด ให้คลิกได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ


4. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ป้องกันไวรัสหรืออีเมลขยะได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป้าหมายของการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันไวรัสหรืออีเมลขยะ แต่หากมีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กันทั้งองค์กร ก็สามารถใช้ประโยชน์ทางอ้อมได้ในการป้องกันไวรัส หรืออีเมลขยะ ได้ในระดับหนึ่ง โดยการเปิดอ่านอีเมลให้เปิดเฉพาะอีเมลฉบับที่มีการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าเครื่องของผู้ส่งที่มีการแนบไฟล์มา มีความมั่นคงปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์


5. ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รายใดบ้าง?

ตอบ : สำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พาสปอร์ตยืนยันตัวตนบนโลกออนไลน์

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)