TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

บทความ NRCA

บทความ

NRCA
ข้อกำหนด WebTrust สำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนด WebTrust มาตรฐานในการตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 • 21 ส.ค. 60
 • 978
NRCA
5 คำถามน่ารู้ ก่อนใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ทำไมต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 • 14 ส.ค. 60
 • 1024
NRCA
Tips ในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ว่าเป็นผู้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

 • 07 ส.ค. 60
 • 5699
NRCA
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI)

เทคโนโลยี PKI สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ในหลายลักษณะ โดยนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และกุญแจส่วนตัวมาใช้งานรูปแบบต่าง ๆ

 • 31 ก.ค. 60
 • 2397
NRCA
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI)

PKI เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ กุญแจส่วนตัว (Private Key) และ กุญแจสาธารณะ (Public Key)

 • 24 ก.ค. 60
 • 13764
NRCA
เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

รู้จักวิทยาการเข้ารหัสลับ หรือ Cryptography เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 • 17 ก.ค. 60
 • 3331