TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

Foresight Documents
 • 13 ก.พ. 63
 • 1307

ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

พบคนมีคู่ จ่ายมากกว่าคนโสดถึง 45% กลุ่ม Gen X (39-54 ปี) และผู้หญิง เปย์หนักสุด ด้าน 1212 OCC ชี้ช่อง ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทำการ “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน

จากการวิเคราะห์ผลสำรวจ พบว่า มีไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้


Info_Valentians_day-01(1).jpg        Info_Valentians_day-02_0(2).jpg

กลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
 • เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
 • รองลงมาคือ ดอกไม้
 • และสุดท้ายคือ เครื่องประดับ
ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่
 • รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ
 • รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร
 • และสุดท้ายคือจองที่พัก โรงแรม  ตามลำดับ

Info_Valentians_day-05_0.jpg        Info_Valentians_day-03_0(2).jpg

นอกจากนี้ ETDA ยังพบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45% โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท 

คนรัก Gen ไหน สายเปย์...ตัวจริง
จากผลการสำรวจพบว่า
 • คนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) ใช้จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
 • รองลงมาคือ คนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้
 • ส่วนคนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
 • สุดท้ายคือ คนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

Info_Valentians_day-06_0.jpg        Info_Valentians_day-04_0(1).jpg

เพศไหนใช้จ่ายมากที่สุด
การสำรวจพบว่าคือ
 • เพศหญิง ใช้จ่ายผ่าน Online เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท
 • รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท
 • และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ
ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้
ด้านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC ​ได้ให้ข้อแนะนำในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ว่า
 1. เลือกซื้อของออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Marketplace ต่าง ๆ
 2. สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่ง การรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ขายให้ชัดเจน
 3. สำรวจราคาตลาดก่อนทุกครั้ง อย่าเชื่อในของถูก เพราะบางครั้งมิจฉาชีพจะใช้คำว่า “ถูกกว่า” มาล่อหลอกเรา
 4. เก็บหลักฐานการสั่งซื้อ, หลักฐานการชำระเงิน, ชื่อ-เลขที่บัญชีของเจ้าของร้าน หลังชำระเงินทุกครั้ง

BannerETDA_1500x1500_OCC_Valentine_02.jpg        BannerETDA_1500x1500_OCC_Valentine_03.jpg

BannerETDA_1500x1500_OCC_Valentine_04.jpg        BannerETDA_1500x1500_OCC_Valentine_05.jpg

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาจากการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น ไม่ได้รับสินค้า สินค้าผิดสเปก ผิดสี ผิดขนาด จากที่ประกาศขาย หรือได้ตกลงซื้อ โดยเจรจากับผู้ค้าออนไลน์ไม่ได้ ให้ติดต่อปรึกษาได้ที่ 1212 OCC ได้ 3 ช่องทาง คือ 
 1. สายด่วน โทร.1212 ตลอด 24 ชม.
 2. อีเมล [email protected]
 3. เว็บไซต์ www.1212occ.com​ 

BannerETDA_1500x1500_OCC_Valentine_06_Credit.jpg

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)