TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

AI สำหรับภาคธุรกิจการเงิน

Digital Transformation Documents
  • 29 ม.ค. 63
  • 1947

AI สำหรับภาคธุรกิจการเงิน

AI ช่วยให้ธุรกิจไปสู่ Success ได้อย่างไร ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้พัฒนา ​

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) จัดการอบรมเวิร์กชอปหัวข้อ “AI for Financial Services” (AI สำหรับภาคธุรกิจการเงิน) ณ ห้อง FEGO ชั้น 15 ETDA เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2563 ให้ผู้บริหารภาคธุรกิจการเงินเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในดำเนินงานเชิงรุก ยกระดับการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัย ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ และผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ

งานวันนี้มี ขนิษฐ์ ผาทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ETDA กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของไมโครซอฟท์ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เช่น Alex Smith, Senior Cloud Solution Architect Manager และ Customer Success แห่ง Microsoft APAC บรรยายในหัวข้อ “AI in Financial Services” และ ปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Introduction to Microsoft AI Business School”


IMG_7196.png        IMG_7225.png

IMG_7211.png        IMG_7290.png

นอกจากการอบรมสำหรับกลุ่มภาคธุรกิจการเงินครั้งนี้แล้ว ETDA และ ไมโครซอฟท์ ยังเตรียมจัดบรรยายสำหรับกลุ่มผู้บริหารในภาคธุรกิจสาขาต่าง ๆ ตลอดครึ่งปี 2563 ในหัวข้อเช่น AI and Sustainability (AI กับความยั่งยืน), AI Business School for Executives & Leaders (AI Business School สำหรับผู้บริหารระดับสูง), Responsible AI (AI ที่มีความรับผิดชอบ), AI in Retail and Manufacturing (AI ในภาคการผลิตและค้าปลีก), AI in Healthcare (AI ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/

กำหนดการ

20200124_A4_Ai-For-Finan.jpg