TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลักดัน AI Governance Guideline ฉบับแรกของไทยสู่การใช้งานจริงในระดับองค์กร

AIGC Documents
  • 29 ส.ค. 66
  • 675

ETDA จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลักดัน AI Governance Guideline ฉบับแรกของไทยสู่การใช้งานจริงในระดับองค์กร

28 สิงหาคม 66 ETDA โดยศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic by ETDA) จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเปิดพื้นที่ชวน พาร์ทเนอร์ กว่า 33 หน่วยงาน จาก 3 Sectors สำคัญ ทั้ง Healthcare Finance และ Government ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการใช้งาน AI Governance Guidelines ครั้งแรกของไทย กับงาน “Moving Forward with AI Governance” ที่ AVANI+ Riverside Bangkok Hotel

1.jpg

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของศูนย์ AIGC ในการเดินหน้าส่งเสริมให้ประเทศเกิดการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance) เพราะหลังจากร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ จนได้ “AI Governance Guideline for Executives หรือ แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารองค์กร” ฉบับแรกของไทยที่พร้อมให้องค์กร ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI ในมุมมองของผู้บริหารองค์กร พร้อมทั้ง มีการนำเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติทั้งจากภายในและต่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย AI Governance Guideline for Executives มี 3 องค์ประกอบหลักทั้งในด้าน AI Governance Structure, AI Strategy และ AI Operation

2.jpg

นอกจากนี้ ยังจัดพิธีลงนาม MOU การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลร่วมกันระหว่าง “ETDA และ มหาวิทยาลัยมหิดล” นำโดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA และ ศ.นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหิดล เพื่อนำร่องประยุกต์ใช้ AI Governance Guideline ในกลุ่มวงการแพทย์ สู่การกำหนดแนวปฏิบัติในระดับนโยบาย เพื่อร่วมกันสนับสนุน การกระจายองค์ความรู้เพื่อให้การใช้ AI ของไทย มีความเหมาะสมและมีธรรมาภิบาล

3.jpg

4.jpg

พร้อมจัดประชุม Roundtable discussion เพื่อระดมความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล ชวนผู้บริหาร จาก 3 Sectors ไม่ว่าจะเป็น Healthcare, Finance และ Government รวมกว่า 33 หน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง กำหนดทิศทางการใช้งาน AI ทั้งในประเด็นเรื่อง Process, Partnership, Capacity building, Rules, Law และ Regulate ที่ควรจะเป็นในอนาคตและที่เหมาะสมในแต่ละ Sector เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง

กับ AI Governance Guideline สู่การนำไปปรับใช้และต่อยอดในแต่ละกลุ่ม Sector ในวงกว้างมากขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่จะปูพื้นตั้งแต่ธรรมาภิบาลในการประยุกต์ใช้ AI เป็นอย่างไร หลักการที่เกี่ยวข้อง การบริหาจัดการความเสี่ยง รวมไปถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ที่

สำหรับองค์กรไหน บริษัทใด หรือใคร ที่อยากประยุกต์ใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลและเหมาะสมกับองค์กร แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน ติดต่อขอคำปรึกษาจาก AIGC Expert Fellows ของเราได้เลยที่นี่

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)