TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จัด “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” ชวนคนรุ่นใหม่ ประลองไอเดีย สร้างโมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน

ETDA LOCAL DIGITAL Documents
  • 06 ส.ค. 64
  • 1857

ETDA จัด “CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” ชวนคนรุ่นใหม่ ประลองไอเดีย สร้างโมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน

ETDA เดินหน้าจัดโครงการ ETDA Business Hackathon ภายใต้หัวข้อ“CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์” ชวนคนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล ร่วมส่งไอเดีย เฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พาสินค้าและบริการชุมชนโกออนไลน์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ETDA กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยี นับเป็นอีกภารกิจของ ETDA ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น

  • การยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่นิสิต นักศึกษา และ เยาวชน ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหลักสูตร “EASY: e-COMMERCE” ที่ทุกคนเข้าถึงง่าย สู่การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล (Workforce) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นกุญแจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • การเสริมสร้างอาชีพโดยใช้ดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชน โดยการลงพื้นที่และให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่กระบวนการหลังบ้าน ตั้งแต่การสร้างเพจ การจัดการสต็อก การจัดการระบบชำระเงิน ไปจนถึงกระบวนการด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ตลอดจนการจัดการหน้าร้านให้น่าสนใจ เช่น การถ่ายภาพสินค้า การปรับแต่งรูปภาพให้สวยงาม รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์สินค้าหรือการเล่าเรื่องราวสินค้าแบบ Storytelling ให้น่าสนใจ เพื่อให้คนในชุมชนทั่วประเทศยสามารถนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการในชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ จนเกิดเป็น 17 ชุมชนโมเดลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่น ๆ
  • การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนักศึกษา กลุ่มคนว่างงานที่อยู่ในพื้นที่ ให้เป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน เพราะการมีโค้ชหรือผู้ช่วยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นับเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยปิดช่องว่างทางดิจิทัลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสร้างรายได้ให้แก ชุมชน ผ่านช่องทางการค้าออนไลน รวมทั้งสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ไปถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชน 
ทั้งหมดนี้ ได้นำมาสู่การต่อยอดเป็นโครงการ ETDA Business Hackathon ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์” นี้ขึ้น เพราะ ETDA เชื่อว่าการพัฒนาความรู้ให้กับคนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมสากลตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว

Flyer1-5-6.jpg
 
“CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์” 
จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและแผนธุรกิจ ได้มาประลองไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเข้าประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชน ที่ผสมผสานแผนกลยุทธ์การตลาด สร้างมูลค่าและความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการของชุมชนซึ่งเต็มไปด้วยอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ให้มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ได้ ไม่ต่างจากสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นๆ  โดยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เพียงมีโอกาสในการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโล่และประกาศนียบัตรเท่านั้น แต่ยังจะได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ ลับคมไอเดียกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อีกมากมาย พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพื่อก้าวสู่วงการธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

Flyer2-5-6.jpgFlyer3-5-6.jpgFlyer4-5-6.jpg

สำหรับ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก คือ
  • รอบคัดเลือก กลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18-30 ปี (ณ วันที่รับสมัคร) รวมกันเป็นทีม ทีมละ 4 คน สามารถสมัครร่วมกิจกรรมและส่งผลงาน แนวคิด โมเดลธุรกิจพาสินค้าบริการชุมชนโกออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากทีมคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ e-mail : [email protected] จากนั้น ETDA และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะร่วมคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายและจะประกาศผลให้ทราบพร้อมกันในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อเข้าสู่
  • รอบชิงชนะเลิศ ที่แต่ละทีมจะได้ทำกิจกรรมประกวดความคิดร่วมกันในรูปแบบ Business Hackathon อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับโจทย์สุดท้าทายจากคณะกรรมการ เพื่อให้ได้โมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชนที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งในรอบนี้จะทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ
คนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม “CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์”  สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์ หรือที่ Link: https://fb.me/e/1qkYubcUy หรือ LINE : @etdahackathon  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2346- 9000 หรือ โทร. 083 327- 5085
 

"CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์” เฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พาสินค้าและบริการชุมชนโกออนไลน์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)