TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จัด EDC Trainer Showcase เปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก  ก่อนลุยขยายเครือข่าย สร้างพลเมืองดิจิทัลทั่วไทย

Digital Citizen Documents
  • 27 พ.ค. 65
  • 1105

ETDA จัด EDC Trainer Showcase เปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ก่อนลุยขยายเครือข่าย สร้างพลเมืองดิจิทัลทั่วไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “EDC Trainer Showcase” จับมือ Dek-D โชว์ความสำเร็จการสร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ดิจิทัล พร้อมเปิดโฉม 23 EDC Trainers รุ่นแรก ที่ได้รับเกียรติบัตรการันตีความพร้อม ก่อนลุยถ่ายทอดความรู้ สร้างพลเมืองดิจิทัล ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันทั่วประเทศ

S__28344329.jpg

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การยกระดับคนไทยให้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ถือเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญที่ ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ จึงเดินหน้าดำเนินงาน ทั้งการผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน วิดีทัศน์ อินโฟกราฟิก รวมถึงลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะแก่คนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางออนไลน์มากที่สุด ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัล รู้เท่าทันภัยออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ETDA ก็ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen ที่ประกอบไปด้วย 5 ด้านสำคัญและสอดคล้องกับบริบทกับสังคมไทย เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบที่น่าสนใจ เนื้อหาตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมและเพื่อให้การส่งต่อความรู้มีความยั่งยืนในระยะยาว เกิดการขยายเครือข่ายการส่งต่อความรู้ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen มากยิ่งขึ้น ETDA จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ Dek-D จัดทำกิจกรรม “ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” นี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเรียนรู้ อบรม ยกระดับทักษะและศักยภาพด้านดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล หรือ EDC Trainer ที่พร้อมจะเป็นสะพานส่งต่อความรู้สู่คนในสังคม

EDC Trainer ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนจากคนไทยทุกกลุ่ม สมัครเข้าร่วมฝึกทักษะเป็น EDC Trainer ไปกับ ETDA และ Dek-D จำนวนมาก จากจำนวนผู้สมัครเข้ามาทั้งหมดกว่า 70 คน เราได้ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 23 คน ที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยตรง ภายใต้เนื้อหาที่ครอบคลุมครบทุกเรื่องในหลักสูตร ETDA Digital Citizen ก่อนที่ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกพัฒนาทักษะการเป็นเทรนเนอร์ ด้วยการทดสอบในภาคปฏิบัติที่จะต้องทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้หลังจากที่ได้เรียนมาทั้งหมด แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่าง เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ รวมกว่า 309 คน ในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ นนทบุรี เชียงราย ปทุมธานีชัยภูมิ พังงา สุพรรณ ระยอง อ่างทอง พิษณุโลก หนองบัวลำภู น่าน ลำปาง สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น มหาสารคาม กาญจนบุรี เป็นต้น รวมระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลากว่า 3 เดือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการการันตีในความพร้อมของทั้ง 23 EDC Trainers รุ่นแรก ETDA และ Dek-D จึงจัดงาน“EDC Trainer Showcase” ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการประกาศผลความสำเร็จในการส่งต่อความรู้ ผ่านเครือข่ายเทรนเนอร์ดิจิทัล ที่จะเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนสร้างพลเมืองดิจิทัล และเพื่อให้ 23 EDC Trainers ที่ผ่านการฝึกอบรมและการเทรนจาก ETDA เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการส่งต่อความรู้ ETDA จึงจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความสามารถด้านดิจิทัลแก่เหล่าเทรนเนอร์ของเรา เพื่อการต่อยอดทั้งในด้านการนำไปเผยแพร่ ตลอดจนนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

EDC Trainer เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “ETDA Digital Citizen หรือ EDC” ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเผยแพร่ความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญของ ETDA ที่ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และอีกหลายๆ หน่วยงานที่แสดงความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง

“นอกจาก ETDA ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทำหลักสูตรในลักษณะเดียวกันนี้ เราจึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะร่วมสนับสนุนในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพที่รู้เท่าทัน และเป็นแพลตฟอร์มกลางของแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อคนดิจิทัล ที่จะให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือคนที่สนใจ ได้เข้ามานำหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือเรียกสั้นๆ ว่า EDC ไปเป็นแนวทางในการส่งต่อความรู้ หรือร่วมปั้นเทรนเนอร์ดิจิทัล ร่วมขยายเครือข่ายสู่วงกว้างต่อไปด้วย” นายชัยชนะ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ผ่านทางออนไลน์ ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ ETDA Digital Citizen (EDC) รับชม Live EDC Trainer Showcase ย้อนหลังได้ที่นี่

S__28344332.jpgS__28344333.jpg

12_23Trainers.jpg

Rating :
Avg: 5 (3 ratings)