TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เผยโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer สุดปัง  คนแห่สมัครเพียบ เริ่มพัฒนาทักษะ ปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัล” 12-13 มีนาคมนี้

Digital Citizen Documents
  • 02 มี.ค. 65
  • 1033

ETDA เผยโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer สุดปัง คนแห่สมัครเพียบ เริ่มพัฒนาทักษะ ปั้น “เทรนเนอร์ดิจิทัล” 12-13 มีนาคมนี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions  Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยเปิดโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer ไม่นาน คนไทยให้ความสนใจแห่สมัครร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ก่อนสัมภาษณ์เข้มคัดเหลือ 24 คน สู่กิจกรรม Workshop 12-13 มีนาคมนี้ เพื่อพัฒนาทักษะ “เทรนเนอร์ดิจิทัล” ส่งต่อความรู้แก่สังคมในอนาคต        
AD4A9926.jpg

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า จากที่ ETDA ร่วมกับพาร์ทเนอร์ Dek-D ได้เดินหน้าโปรเจค ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ อบรม พัฒนาทักษะ ศักยภาพ สร้างความพร้อมและความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และ รู้เท่าทัน ภายใต้หลักสูตร ETDA Digital Citizen กับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล สู่การยกระดับเป็น “เทรนด์เนอร์ดิจิทัล” ที่ทำหน้าที่ในการส่งต่อความรู้ให้กับคนในครอบครัว คนในชุมชนหรือคนใกล้ชิด สู่การขยายเครือข่ายในการสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพในอนาคตนั้น หลังจากเปิดรับสมัครเพียงไม่ถึงเดือน พบว่า คนไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม EDC Trainer จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา อาสาสมัคร อาจารย์ พนักงานภาครัฐ เอกชน ฟรีแลนด์ รวมถึงกลุ่มผู้บริหารวัย เกษียณอายุ เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างเข้มข้น ก่อนคัดเลือกให้เหลือ 24 คน ซึ่งติดตามรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบได้ที่นี่ เพื่อไปต่อในกิจกรรม Online Workshop ยกระดับความรู้ความสามารถไปกับผู้เชี่ยวชาญ อย่าง คุณอรรพิน หอวิมานพร ที่มีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะและจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากกว่า 20 ปี ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen ที่จะครอบคลุมกรอบความฉลาดทางดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามออนไลน์ได้ การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เป็นต้น โดยกิจกรรม Online Workshop จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคมนี้ ซึ่งหลังจบการ Workshop การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลในภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว ทั้ง 24 คน จะต้องฝึกในภาคปฏิบัติด้วยการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ตามพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ชุมชน สถานศึกษา กลุ่มชมรมตาม จังหวัดต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะของการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบที่พร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในอนาคต ซึ่งการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติท่ามกลางสนามจริงนั้น จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนทั้ง 24 คนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล ในเครือข่าย EDC Trainer ของ ETDA ซึ่งงานนี้ ๆไม่เพียงได้ฝึกและยกระดับทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังจะได้ Community ทั้ง จากเทรนเนอร์ดิจิทัลด้วยกันเองและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับ ETDA ซึ่งเราคาดว่ากิจกรรม EDC Trainer จะสร้างให้เกิดเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 200 คนที่จะได้รับการพัฒนาความรู้สู่ การเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพต่อไป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะถูกบรรจุในหลักสูตรของสถาบัน ADTE by ETDA ด้วย

EDC_169_FB-02.jpg

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้ารอบเป็น EDC Trainer ได้ที่นี่ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมให้กำลังใจเหล่า EDC Trainer ให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ หรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ ETDA Thailand หรือ Line OA : @edctrainer หรือคลิกที่นี่ และติดตามข้อมูลข่าวสารของ ETDA Digital Citizen (EDC) ได้ที่นี่

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)