TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA จับมือกูรูด้าน Foresight จัดงานใหญ่ “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร

Foresight Documents
  • 24 มิ.ย. 65
  • 1289

ETDA จับมือกูรูด้าน Foresight จัดงานใหญ่ “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์หน่วยงานชั้นนำด้าน Foresight ทั้งไทยและต่างประเทศ เตรียมจัดใหญ่ Digital Foresight Symposium “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร? วันพุธที่ 29 มิ.ย.นี้ ลงทะเบียนร่วมงานที่นี่

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจากที่ ETDA ได้ดำเนินโครงการวิจัยจัดทำภาพอนาคตของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์อนาคตและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก หรือ Foresight Research และได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ (Foresight) รวมถึงมุมมอง ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้าน Foresight จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น เพื่อให้ Foresight Research ถูกนำไปเป็นฐานข้อมูลที่สะท้อนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพอนาคตในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสัญญาณ (Signal) และแนวโน้ม (Trend) ของการเปลี่ยนแปลงสู่การกำหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจในวงกว้าง

ETDA จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์หน่วยงานชั้นนำด้าน Foresight ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน ETDA Digital Foresight Symposium 2022 ภายใต้แนวคิด “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward” เพื่อนำเสนอผล Foresight Research ที่จะฉายภาพอนาคตดิจิทัลไทยในอนาคต ใน 4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ธุรกรรมดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมและสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการทำธุรกิจ สู่การสร้างโอกาสที่สอดคล้องโลกอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

290054114_397006472465794_4049802859616948834_n-(1).jpg

โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่คนดิจิทัลจะต้องห้ามพลาด ประกอบด้วย Special Speech ในหัวข้อ “ETDA Digital Foresight Center: Exploring to The Digital Spectrum of Future” จาก ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการคาดการณ์อนาคตผ่านการจัดทำ Foresight ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมบทบาทของ ETDA กับภารกิจใหม่สุดท้าทายในการศึกษา Foresight เพื่อสะท้อนภาพอนาคตดิจิทัลไทยแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรแล้ว ทุกคนยังจะได้ร่วมเจาะลึกทิศทางอนาคตใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ธุรกรรมดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ผ่านการนำเสนอผลการศึกษา Foresight Research ในหัวข้อ “Exploring the Future of Digital, Navigating the Future” จาก ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA พร้อม Panel Discussion ที่ยกขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Foresight จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ แชร์ความรู้ร่วมกันในหลากหลายประเด็น เช่น “Applying Foresight to Drive Thailand’s Digital Future” โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ คณะกรรมการกำกับ ETDA หัวหน้าคณะที่ปรึกษา FutureTales LAB, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมมองหาโอกาสและการรับมือกับความท้าทายของ AI, Digital ID และ Web 3.0 ผ่านหัวข้อ “Unlocking the Potential of Thailand’s Digital Ecosystem: the AI, Digital ID and Web 3.0 Revolution” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด, นายโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer, Microsoft รวมถึงชวนทุกคนไปอัพเดทสถานการณ์การทำ Foresight และ Case study ในต่างประเทศที่มีการนำ Foresight ไปเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนประเทศได้สำเร็จ ผ่าน Speaker คนดังจากประเทศฟินแลนด์ และอีกหลากหลาย Session สำคัญที่อัดแน่นมาไว้ที่งานนี้ที่เดียว

289692952_396384859194622_66523001867272357_n.jpg

289682680_396385015861273_6148990769721068705_n.jpg

งาน “Future Ready: Advancing Thailand for the Digital Forward”จะมีขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Athenee Hotel สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ก่อนใครที่ลิงก์นี้ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ ETDA Thailand

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)