TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (ภายใน 11 ก.ย. 66)

e-Standard Documents
  • 28 ส.ค. 66
  • 458

เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (ภายใน 11 ก.ย. 66)

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (Online Merchant Management System Providing Cash On Delivery (COD) Service) เพื่ออธิบายภาพรวมของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับสินค้าปลายทาง รวมทั้งข้อกำหนดของบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มีแนวทางในการให้บริการที่สอดคล้องกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการให้ความช่วยเหลือผู้รับสินค้าปลายทางเมื่อเกิดปัญหา ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทาง
 

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด ระยะเวลาเวียนร่าง
ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดการการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง
(Online Merchant Management System Providing Cash On Delivery (COD) Service)
Icon_PDF.png
28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด Comment Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91509 (วราภรณ์ หลีสกุล)
อีเมล: [email protected]

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)