TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ETDA เชิญร่วมงาน ADTE Virtual Opening Day 12 พ.ค. นี้ ทางออนไลน์

Digital Transformation Documents
  • 08 พ.ค. 64
  • 2113

ผอ.ETDA เชิญร่วมงาน ADTE Virtual Opening Day 12 พ.ค. นี้ ทางออนไลน์

เปิดตัว สถาบัน ADTE (เอดเต้) ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน ADTE Virtual Opening Day ชวนกูรูด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและสตาร์ตอัป ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ วิธีทางรอดท่ามกลางยุคดิจิทัล ที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องพึ่งเทคโนโลยี พร้อมเปิดตัว สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยในทุกมิติ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ภารกิจของ ETDA  ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของสากล ผ่านการดำเนินงานสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ ด้วยกฎหมาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพคนไทย ทั้ง ผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ ตลอดมา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับการประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ สู่การยกระดับทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นด้วย

ดังนั้น ETDA จึงเดินหน้าจัดตั้ง สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ตลอดจน การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนพัฒนามาจากประสบการณ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญของ ETDA เพื่อให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการบริการดิจิทัลได้เข้ามาเรียนรู้ นำไปต่อยอดธุรกิจ บริการ และพัฒนาทักษะของตนเอง

อีกทั้ง ADTE ยังจะเป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ในรูปแบบการอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยในระยะแรกของการดำเนินงาน ADTE จะเน้นที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการดิจิทัลเป็นหลัก ก่อนขยายผลไปยังกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและมีผลกระทบต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งบริการดิจิทัลที่ออกไปนั้นจึงจะต้องมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขณะที่คนใช้งานก็เกิดความเชื่อมั่นกับบริการนั้น ๆ ด้วย

ADTE_opening_banner4.jpg

สถาบัน ADTE จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายในงาน  ADTE Virtual Opening Day ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand และระบบ Zoom ซึ่งภายในงาน นอกจากจะมี ชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA ผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนสถาบัน ADTE มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด เป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันแล้ว ยังมี ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ETDA ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และผู้ผลักดัน Digital Service Sandbox ร่วมด้วยกูรูคนดังด้านสตาร์ตอัป อย่าง รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ (โจ้) CEO บริษัท QueQ และ ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (ต้น) ผู้ร่วมก่อตั้ง Penguin Eat Shabu ที่ประสบความสำเร็จในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างธุรกิจที่เคยจะล้มให้อยู่รอดได้ดี จะมาร่วมจับเข่าคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดแนวคิดการทำธุรกิจภายใต้ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงแนวทางรอดและการไปต่อของผู้ประกอบการที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ ภายใต้หัวข้อ “Go Digital: ไปต่ออย่างไร บนวิถีชีวิตใหม่ ที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องดิจิทัล” (ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก ETDA Thailand เวลา 10.10-12.00 น. พร้อมระบบ Zoom)

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย(ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom) ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จำลองหลักสูตรของสถาบัน ADTE จากผู้เชี่ยวชาญ ETDA ในมิติต่าง ๆ ที่มาร่วมให้ความรู้ในประเด็นสำคัญ ๆ เช่น กฎหมาย & Digital ID, e-Document Life Cycle และ Cybersecurity เพื่อเป็นฐานความรู้ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ADTE_opening_banner6.jpg

สำหรับ ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด หรือที่ ลิงก์ https://bit.ly/3tiyX4x โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ ADTE เพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 0 2123 1234 หรือ อีเมล [email protected]  รวมทั้ง ติดตามข่าวสารได้ผ่าน เว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/adte-info.aspx หรือ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand

สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA ศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติ