TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETC
อนุฯ ยุทธฯ คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนฯ ธุรกรรมฯ 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. 8 เม.ย. นี้

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. ชุดใหญ่ 8 เม.ย. นี้

  • 16 มี.ค. 64
  • 140
ETC
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย

  • 25 ก.ย. 56
  • 18
ETC
ก.ไอซีที ร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  • 19 ก.ย. 56
  • 3
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 18 ก.ย. 56
  • 12