TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Foresight

ข่าวประชาสัมพันธ์

Foresight
  • 14 ต.ค. 64
  • 247
Foresight
ETDA หนุนพนักงานทุกคน Work from Home หยุดเชื้อโควิด-19 เริ่ม 23 มี.ค.

ภายใต้ประกาศสํานักงานฯ เรื่อง มาตรการและแนวทางของสํานักงานในช่วงเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 1

  • 23 มี.ค. 63
  • 300
Foresight
ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

พบคนมีคู่ จ่ายมากกว่าคนโสดถึง 45% กลุ่ม Gen X (39-54 ปี) และผู้หญิง เปย์หนักสุด ด้าน 1212 OCC ชี้ช่อง ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้

  • 13 ก.พ. 63
  • 54
Foresight
ETDA โชว์ผลงาน 9 ปี เร่งสปีดสู่ปีที่ 10 ตามกฎหมายใหม่

ย้ำเศรษฐกิจอนาคต...ต้องพร้อมทั้งข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเท่าระดับสากล

  • 19 ธ.ค. 62
  • 95
Foresight
ETDA กับสิ่งที่อยากบอก บนเวที Boost with Facebook

อัปเดตตัวเลขสถิติ เครื่องมือ และโครงการสำคัญ หนุนผู้ประกอบการไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

  • 21 พ.ย. 62
  • 49