TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Foresight

ข่าวประชาสัมพันธ์

Foresight
 • 14 ต.ค. 64
 • 228
Foresight
ETDA เผยแพร่แผน Go Digital with ETDA กับเป้าภายในปี 65

แผนนี้รองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศและสังคมโลกจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ธุรกิจ การทำงานและให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ จนเกิดเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่สอดรับกับบทบาทภารกิจตามกฎหมายของ ETDA

 • 01 ต.ค. 63
 • 554
Foresight
ETDA โชว์ผลงานเด่น ปี 63 พร้อมเผยก้าวต่อไป

ตั้งเป้าภายในปี 65 พาคนไทย Go Digital with ETDA ครอบคลุมบริการดิจิทัลที่สำคัญ ทุกคนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้

 • 28 ส.ค. 63
 • 374
Foresight
ETDA เร่งทบทวนแผนองค์กร สู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดันไทย Go Digital

พร้อมเสนอต่ออนุฯ ยุทธศาสตร์ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 เพื่อประกาศใช้ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 • 17 ส.ค. 63
 • 121
Foresight
ดร.ชัยชนะ ผอ.ETDA คนใหม่ มอบนโยบายให้ทีม ETDA

ย้ำปี 64 กับ 3 ภารกิจสำคัญ หนุน คธอ. ผลักดันทิศทางธุรกรรมออนไลน์ไทย - พัฒนากฎหมายและกลไกกำกับธุรกิจดิจิทัล - ยกระดับมาตรฐานและการให้บริการแพลตฟอร์มภาครัฐ

 • 23 ก.ค. 63
 • 289
Foresight
ETDA กระชับเวลาตอบแบบสำรวจ IUB 63 สะท้อนการใช้เน็ต จากสิ้นสุด 31 ก.ค. ถึงแค่ 29 มิ.ย. ตอบก่อน 31 พ.ค. ยังได้ลุ้นรางวัล 2 รอบ

วิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้หลายคนตระหนักแล้วว่า การใช้อินเทอร์เน็ตทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ สำคัญเพียงใด

 • 22 พ.ค. 63
 • 59
Foresight
ETDA ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของเราทุกคน...

 • 15 พ.ค. 63
 • 218
Foresight
ETDA เผย คน Gen -Y สั่งอาหารออนไลน์มากสุด และกว่า 40% สั่งเพราะหวั่นโควิด-19

ยุค Social Distancing คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องกักตุนอาหารจำนวนมาก เพราะ Online Food Delivery เป็นอีกทางที่ช่วยได้ และความนิยมทำให้เกิดการแข่งขันที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ ทั้งด้านโปรโมชัน การดูแลลูกค้า และราคาบริการ

 • 24 เม.ย. 63
 • 5835
Foresight
ปีนี้ ไม่ต้องรอนาน ETDA ชวนคนไทยตอบแบบสำรวจ IUB 63 สะท้อนพฤติกรรมการใช้เน็ต

(ปรับระยะเวลาในการตอบใหม่ถึงแค่ 29 มิ.ย. นี้เท่านั้น ตามไปอ่านที่ "ETDA กระชับเวลาตอบแบบสำรวจ IUB 63 สะท้อนการใช้เน็ต จากสิ้นสุด 31 ก.ค. ถึงแค่ 29 มิ.ย. ตอบก่อน 31 พ.ค. ยังได้ลุ้นรางวัล 2 รอบ") พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อ Hot Issue ไปต่ออย่างไรกับสังคมออนไลน์ที่มี Fake News

 • 20 เม.ย. 63
 • 557
Foresight
ETDA เผย ปี 62 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นาที Gen Y ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน

กิจกรรมออนไลน์สุดฮิต สั่งอาหาร - ชำระเงิน - รับ-ส่งสินค้า พัสดุ - ดูหนังฟังเพลง - ใช้บริการรถโดยสาร

 • 30 มี.ค. 63
 • 8677