TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Digital Law

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Law
ETDA ชวนหน่วยงานนำร่องระบบ e-Saraban ภาครัฐ ตอบทุกข้อสงสัย เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านระบบงานสู่อิเล็กทรอนิกส์ ใน ETDA Live Ep.7

“e-Saraban กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล” สดพร้อมกันทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ ETDA 11 ส.ค. นี้

 • 06 ส.ค. 64
 • 124
Digital Law
ETDA เตรียมเปิด Hearing ชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็น เสนอแนะ ต่อกฎหมายดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 15 ก.ค. นี้

ร่วมผลักดัน วางกรอบการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลผู้บริโภคออนไลน์

 • 06 ก.ค. 64
 • 2448
Digital Law
ETDA ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน e-Meeting นิติบุคคล - ผู้ถือหุ้น ที่ได้มาตรฐาน กฎหมายรับรอง ช่วงโควิด-19

แนะเคล็ดไม่ลับ จัด e-Meeting อย่างไร ทั้งประชุมทั่วไป และประชุมลับ แล้วจะเลือกระบบควบคุมการประชุมอย่างไรดี

 • 30 เม.ย. 64
 • 953
Digital Law
ETDA ชวน แพลตฟอร์มดิจิทัล-หน่วยงานของรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็น แชร์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดทิศทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

ETDA ชวน แพลตฟอร์มดิจิทัล-หน่วยงานของรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็น แชร์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดทิศทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

 • 17 ก.พ. 64
 • 489
Digital Law
e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และข้อมูลการบังคับใช้และผลทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุม

 • 27 พ.ค. 63
 • 7896
Digital Law
ETDA เปิดรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.ฎ. Digital ID และร่างประกาศ Digital ID Sandbox

เชิญธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นทางออฟไลน์ เปิดให้ทุกภาคส่วนให้ความเห็นผ่านออนไลน์

 • 16 ม.ค. 63
 • 1338
Digital Law
ETDA กับหน้าที่ Regulator ด้านธุรกรรมออนไลน์ เมื่อ พ.ร.บ. 2 ฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจให้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 • 19 เม.ย. 62
 • 293
Digital Law
รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

มาทำความรู้จักกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • 21 ธ.ค. 59
 • 2685
Digital Law
ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน

หน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและรับฟังคับคั่ง ETDA ยัน พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ไปปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 • 27 ก.ย. 59
 • 42
Digital Law
เห็นพ้องสร้างทีม ตั้งรับภัยไซเบอร์-ร่วมแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กร ระงับเหตุก่อนลุกลาม

ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความตระหนักในหน่วยงานถึงการมีทีมงานด้าน Cybersecurity เพื่อตั้งรับภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการแชร์ข้อมูลกับทีมหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อควบคุมและระงับการแพร่ขยายของเหตุภัยคุกคามให้เร็วที่สุด

 • 27 ก.ย. 59
 • 21