TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Digital Law

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Law
ETDA เปิดโจทย์การแข่งขัน “e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024” ปูทางสู่นักกฎหมายยุคดิจิทัล

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เปิดโจทย์การแข่งขัน e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 หรือ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ พร้อม Workshop เสริมความพร้อมผู้ร่วมแข่งขัน มุ่งเป้าหมายสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ

 • 18 มิ.ย. 67
 • 22
Digital Law
ETDA จัดแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา “Moot Court Competition 2024” ภายใต้ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETDA เปิดตัวกิจกรรม e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 ชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมโอกาสในสายอาชีพนักกฎหมายยุคใหม่! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

 • 03 พ.ค. 67
 • 167
Digital Law
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองประกอบการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ลำดับรองที่สอดคล้องตามลักษณะการให้บริการ สพธอ. จึงได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามลักษณะของการให้บริการ เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

 • 10 พ.ย. 65
 • 3126
Digital Law
สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอหลักการที่ ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 จึงขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นทางเลือกแรก และการอำนวยความสะดวกของประชาชน โดยสามารถเสนอความเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.-8 ก.ค. 65

 • 20 มิ.ย. 65
 • 1044
Digital Law
ETDA เปิดเวทีแจงสาระสำคัญ ร่างกฎหมายดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ฉบับล่าสุด ก่อนเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 10 มี.ค.นี้

เปิดเวทีชี้แจง (Public Hearing) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand พร้อมเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป พร้อมกัน 10 มีนาคมนี้

 • 08 มี.ค. 65
 • 1813
Digital Law
ครม. อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....

ทั้งนี้ ได้มีการส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเนื้อหาของร่างต่อไป

 • 25 ต.ค. 64
 • 4559
Digital Law
ETDA ชวนหน่วยงานนำร่องระบบ e-Saraban ภาครัฐ ตอบทุกข้อสงสัย เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านระบบงานสู่อิเล็กทรอนิกส์ ใน ETDA Live Ep.7

“e-Saraban กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล” สดพร้อมกันทั้งเฟซบุ๊กและยูทูบ ETDA 11 ส.ค. นี้

 • 06 ส.ค. 64
 • 1586
Digital Law
ETDA เตรียมเปิด Hearing ชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็น เสนอแนะ ต่อกฎหมายดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 15 ก.ค. นี้

ร่วมผลักดัน วางกรอบการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลผู้บริโภคออนไลน์

 • 06 ก.ค. 64
 • 4404
Digital Law
ETDA ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน e-Meeting นิติบุคคล - ผู้ถือหุ้น ที่ได้มาตรฐาน กฎหมายรับรอง ช่วงโควิด-19

แนะเคล็ดไม่ลับ จัด e-Meeting อย่างไร ทั้งประชุมทั่วไป และประชุมลับ แล้วจะเลือกระบบควบคุมการประชุมอย่างไรดี

 • 30 เม.ย. 64
 • 3739
Digital Law
ETDA ชวน แพลตฟอร์มดิจิทัล-หน่วยงานของรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็น แชร์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดทิศทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

ETDA ชวน แพลตฟอร์มดิจิทัล-หน่วยงานของรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็น แชร์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ร่วมกำหนดทิศทางการกำกับดูแลที่เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

 • 17 ก.พ. 64
 • 1985