TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

บทความ Foresight

บทความ

Foresight
มนุษย์เราพร้อมแล้วหรือยัง กับโลกมายาที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ AI สร้างขึ้น?

ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีการใช้งานที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปีที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยได้ยินคนทั่วไปพูดถึงเรื่อง AI สักเท่าไร แต่ตอนนี้เราจะเห็นคนมากมายพูดถึง Generative AI ซึ่งเป็น AI ที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการ “สร้างใหม่” จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ ด้วยอัลกอริทึมแบบ Generative Model ยกตัวอย่างเช่น ChatGPT MidJourney และ DALL-E ฯลฯ

 • 30 ต.ค. 66
 • 328
Foresight
Climate and Mental Health วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังเริ่มขยายวงกว้างและกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงอย่างจริงจัง แต่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตนั้นขยายออกไปไกลกว่าแค่เพียงเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักฐานวิชาการต่าง ๆ จำนวนมากกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน

 • 03 มี.ค. 66
 • 875
Foresight
Ambient Intelligence สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

“สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ” ที่เกิดจากการฝึกฝนสิ่งของธรรมดาทั่วไปด้วยทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงสื่อสาร รวมถึง ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราให้เอื้ออำนวยและปรับเข้ากับความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคนได้มากขึ้น

 • 03 มี.ค. 66
 • 619
Foresight
Public-Private Partnership in Mental Healthcare ระบบบริการสุขภาพจิตโดยรัฐและเอกชน

ในช่วงที่ผ่านมา ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพจิต การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถทำได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นหากภาครัฐและภาคธุรกิจทำงานร่วมกัน

 • 03 มี.ค. 66
 • 596
Foresight
Passion Economy : เศรษฐกิจจากความหลงใหล

เมื่อผู้คนเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นงานเพื่อสร้างรายได้ ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

 • 23 ม.ค. 66
 • 871
Foresight
Crisis in future cities : วิกฤติในเมืองสะเทือนไปถึงสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัย

ในยุคที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต และตัดสินใจที่จะแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตส่วนตัวที่อิสระและแสวงหาความสะดวกสบายในสังคมเมือง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่การขยายตัวของสังคมเมืองจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 • 23 ม.ค. 66
 • 750
Foresight
มองอนาคตดิจิทัลไทย ฉายภาพด้วย Digital Foresight จับสัญญาณ 4 ประเด็น ไทยจะเตรียมพร้อมอย่างไร ?

หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้ว การ Work From Home เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานยังไม่สามารถหาวิธีจัดการได้ ผู้ปกครองยังนึกภาพลูกหลานเรียนออนไลน์ (Online Learning) ไม่ออก การพบปะสังสรรค์ผ่านโลก Metaverse ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การปรับตัวของผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เปลี่ยนเป็นการค้าขายหรือให้บริการจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ยังเป็นทางเลือกมากกว่าทางรอด วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป

 • 08 ส.ค. 65
 • 1888