the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เรื่องเล่า ทสรช. ตอน โรงเรียนสร้างอาชีพ อีคอมเมิร์ซสร้างโอกาส

วันที่เผยแพร่  18.03.2020 (2 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 133

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน โรงเรียนสร้างอาชีพ อีคอมเมิร์ซสร้างโอกาส

“เด็ก ๆ สนใจเรื่อง ธุรกิจออนไลน์มากขึ้นและต่อยอดความคิดในการขายออนไลน์ได้เอง” คำบอกเล่าจากคณะคุณครูผู้ดูแลโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน...[อ่านต่อ]

Responsible AI in Action

วันที่เผยแพร่  28.02.2020 (4 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 359

Responsible AI in Action

หลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ได้ ทำให้ดี มีจริงไหม เปิดมุมมอง...[อ่านต่อ]

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน HATTHA (หัตถา) การรวมตัว แห่ง ความหวัง

วันที่เผยแพร่  28.02.2020 (4 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 170

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน HATTHA (หัตถา) การรวมตัว แห่ง ความหวัง

กว่า 4 ปี ของการเดินทางของ โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. บาท ในวันนี้นอกจากการให้ความความรู้ในรูปแบบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทางโครงการยังมีการช่วยเหลือ ติดตาม และสนับสนุน กลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างไม่หยุดยั้ง......[อ่านต่อ]

ETDA เปิดเวที เร่งสร้างความเข้าใจผู้บริหารไทย ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

วันที่เผยแพร่  27.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 499

ETDA เปิดเวที เร่งสร้างความเข้าใจผู้บริหารไทย ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ

AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที แต่ปัญหาต้องตระหนักที่ไม่ควรมองข้ามคือ การนำ AI มาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง แล้วจะทำให้อย่างไรให้การใช้ AI โปร่งใส ไม่หลอกลวง และเป็นธรรม...[อ่านต่อ]

ปลดล็อกพลังของบล็อกเชนเพื่อ Supply Chain

วันที่เผยแพร่  24.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1303

ปลดล็อกพลังของบล็อกเชนเพื่อ Supply Chain

บล็อกเชน ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ อยู่ด้วยกัน ใช้เน็ตเวิร์กเดียวกัน และสื่อสารกันด้วยข้อมูลเดียวกัน ตัวบล็อกเชนจึงมีพลังในเรื่อง ที่ไม่ต้องมีคนกลาง เชื่อถือได้ และมีความมั่นคงปลอดภัย...[อ่านต่อ]

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน การเดินทางของ ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ สู่โลกออนไลน์

วันที่เผยแพร่  18.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 543

เรื่องเล่า ทสรช. ตอน การเดินทางของ ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ สู่โลกออนไลน์

“การสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ ทำให้จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และสินค้าก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น จนได้ต่อยอดกับ บริษัท ฮักสกล ที่เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าและทักษะของเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ” คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร......[อ่านต่อ]

ETDA ถอดบทเรียน Future Economy and Internet Governance

วันที่เผยแพร่  18.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 940

ETDA ถอดบทเรียน Future Economy and Internet Governance

เมื่อถามว่า ประเทศไทยพร้อมหรือยังกับเรื่อง Digital Economy จากตัวเลขต่าง ๆ ที่สนับสนุนในเรื่องนี้มากมาย สะท้อนให้เห็นว่า เราพร้อมยิ่งกว่าพร้อม...[อ่านต่อ]

ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สร้างรายได้ด้วย e-Commerce ผ่าน โครงการ ทสรช.

วันที่เผยแพร่  06.02.2020 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 589

ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สร้างรายได้ด้วย e-Commerce ผ่าน โครงการ ทสรช.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีที......[อ่านต่อ]

จากปัญญาประดิษฐ์สู่การประดิษฐ์ปัญญา

วันที่เผยแพร่  23.12.2019 (3 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 2508

จากปัญญาประดิษฐ์สู่การประดิษฐ์ปัญญา

เมื่อเทคโนโลยีเป็นโอกาสให้กับทุกคน ว่ากันว่า AI: Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือยุคต่อไปของอินเทอร์เน็ต AI ได้เข้ามาเปลี่ยน…การมีส่วนร่วม การทำงาน นวัตกรรม และสังคมของเรา...[อ่านต่อ]

ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2019 โดย World Economic Forum

วันที่เผยแพร่  19.12.2019 (3 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 2103

ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2019 โดย World Economic Forum

กับ Global Competitiveness Index 4.0 จัดอันดับของไทยจาก 141 ประเทศ ให้อยู่ที่ 40...[อ่านต่อ]