email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 11.02.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 2294

ตัดสินใจเรียน Big Data ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไร


แต่เมื่อได้เรียนรู้ ก็รู้ว่า ยิ่งรู้ลึกเท่าไร ยิ่งได้เปรียบ

 

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (เรือบิน) CEO แห่ง JIB Digital Consult ได้แชร์มุมมองเรื่อง Big Data บนเวที Thailand e-Commerce 2019 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกเรียน ไปจนถึงการนำเรื่องนี้มาใช้ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต

รู้ว่าตนเองถนัดด้านใด แล้วใส่ใจมุ่งมั่นในจุดนั้น

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า คือ การรู้จักตัวเองว่ามีความถนัดในด้านใด ซึ่ง ดร.เรือบิน ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการเรียนของตนว่า เป็นคนที่ถนัดภาพกว้างมากกว่าในเชิงลึก และชอบที่จะเรียนในสิ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ดังนั้นจึงเลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering หรือ IE) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกึ่งบริหาร ต่อมาภายหลังได้ทุนไปศึกษาเกี่ยวกับ Big Data ซึ่งโดยพื้นฐานของเรื่องนี้ ก็มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการเช่นเดียวกัน คือ Data Science

 

อย่ากลัวที่เรียนรู้สิ่งใหม่

ปัจจัยสำคัญประการต่อมา คือ อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยในสมัยที่เลือกเรียนต่อในปี 2006 นั้น ด้าน Big Data นั้นมีทุนการศึกษาเยอะมาก แต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จึงไม่ค่อยมีใครสนใจ ส่วนหนึ่งอาจเพราะไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไร และส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่รู้จักกันแค่ในมหาวิทยาลัย มีการประชุม มีบทความ หรืองานวิจัยอยู่บ้าง ซึ่งในระหว่างเรียนได้มีโอกาสทำงานวิจัย ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มารับบริการจากทางมหาวิทยาลัย และเมื่อเรียนจบ ได้ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชื่อ Expedia จึงได้มีโอกาสเข้ามาในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง จากนั้นจึงได้กลับมาเปิดบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีและ FinTech ในประเทศไทย ก่อนที่จะได้ตั้งบริษัท JIB Digital Consult รับปรึกษาการทำซอฟต์ งานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล และ Big Data

Data ใครว่าเป็นแค่วิทยาศาสตร์

ดร.เรือบิน บอกว่า เรื่อง Data นั้น เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องมี “การตัดสินใจ” การนำ Big Data มาใช้ทำให้เราทราบข้อมูลที่แน่ชัด ซึ่งจะประหยัดเวลาในการประเมินหรือคาดการณ์ต่าง ๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีความผิดพลาดน้อยลง ดังนั้นทุกสาขาควรจะให้ความสำคัญ แต่อาจไม่จำเป็นต้องรู้ลึก เพียงแค่ให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลอะไรที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของเรา เพื่อให้สื่อสารกับ Data Scientist ได้อย่างถูกต้องและนำผลการประมวลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Big Data กับ e-Commerce

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ e-Commerce หรือธุรกิจอื่น ๆ ประสบความสำเร็จนั้น คือ “การเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ” ผู้ประกอบการควรจะทราบว่าลูกค้าชอบอะไร อยากดูอะไร เวลาไหน และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร

ในปัจจุบันแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างเช่นเฟซบุ๊ก มักจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ไว้ เช่น ผู้ใช้เลื่อน timeline แล้วหยุดดูสินค้าหรือไม่ เข้าไปดูรายละเอียดหรือไม่ ดูกี่ครั้ง เป็นเวลานานเท่าไหร่ ซื้อสินค้าหรือไม่ ซื้อซ้ำหรือไม่ หรือมีการแชร์ให้เพื่อนหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ หากผู้ประกอบการนำไปใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความได้เปรียบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

ดังนั้น หากสนใจจะเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ Big Data ควรใช้วิธี learning by doing คือเรียนรู้และลองทำ เช่น ลองเปิดเฟซบุ๊กเพจ เพราะไม่มีอะไรเสียหาย และเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ยิ่งเราเรียนรู้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบ

หาจุดสมดุล ระหว่างสิ่งที่ชอบ กับสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามทุกทางเลือกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แม้การนำ Big Data มาใช้จะเป็นประโยชน์มาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนควรทุ่มความสำคัญให้กับการศึกษา Big Data เพียงอย่างเดียว เนื่องจากแต่ละคนมีความถนัดและความชอบแตกต่างกัน จึงอยากให้ทุกคนหาจุดสมดุล ระหว่างสิ่งที่ตนเองชอบ และ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปสนับสนุนสิ่งที่เราสนใจและทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น อยากให้มองและวิเคราะห์ว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขที่สุด และสิ่งทีได้รับกลับมานั้นมีค่ามากกกว่าการเสียเวลาไปทำอย่างอื่น

ชมคลิปการพูดคุยย้อนหลังได้ที่ 
ในวันที่ตัดสินใจเลือกเรียน Big Data ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไร
โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (เรือบิน) CEO แห่ง JIB Digital Consult