the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 13.12.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 02.07.2020 | อ่าน 2978

ETDA เชิญกูรู CSIRT จากญี่ปุ่น โปรโมตการตั้งทีม CSIRT ไทย ต้านภัยไซเบอร์


พร้อมแนะนำคู่มือการจัดตั้ง CSIRT ที่เตรียมเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานไทย สามารถตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญรับมือและแก้ไขเหตุภัยคุกคามได้ทันท่วงที

จากสถานการณ์ภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อองค์กรทั้งด้านทรัพย์สินและชื่อเสียง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Nippon Telegraph and Telephone EAST Corporation (NTT-EAST) ประเทศญี่ปุ่น จึงได้เปิดเวที Open Forum ในหัวข้อ "CSIRT Promotion Seminar” เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากประเทศญี่ปุ่น ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ถึงแนวทางและเคล็ดลับในการจัดตั้งทีม CSIRT (ซีเซิร์ต) หรือ Computer Security Incident Response Team เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานและองค์กรของไทยต่อไป ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

 

เวทีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Yoshiki Sugiura แห่ง NTT-EAST และ Nippon CSIRT Association (NCA) มาพูดคุยในเรื่องกิจกรรมของ CSIRT ในประเทศญี่ปุ่น และเคล็ดลับในการจัดตั้ง CSIRT ในองค์กร โดยมี Itaru Kamiya แห่ง Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) แนะนำในส่วนของ NTT-CERT ปิดท้ายด้วยทาง ETDA ที่ได้นำเสนอถึงการจัดทำ “คู่มือการจัดตั้ง CSIRT (Establishing a CSIRT)” ซึ่งทาง ETDA และ ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ได้ออกแบบมาสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSIRT และต้องการจัดตั้ง CSIRT ขึ้นมาภายในองค์กร

 

ภายในคู่มือการจัดตั้ง CSIRT (Establishing a CSIRT)จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้ง CSIRT และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งสอดแทรกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนแต่ละขั้นให้สำเร็จได้อย่างไร โดยเป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคก็สามารถใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจากคู่มือฉบับนี้ได้เช่นกัน ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้