email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.07.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.09.2020 | อ่าน 2747

ETDA ห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัย ร่วมหนุนงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562


5-14 ก.ค. นี้ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ​เข้าห้องโถงอาคาร ชั้น 1 เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ 4 มิติ ซึ่งบอกเล่าความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และทรงเยี่ยมชมร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ ร้านค้าองค์กร ตลอดจนบูทของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหาร ETDA และสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA พร้อมคณะผู้บริหาร ETDA เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

 

ภายในบูทของ ETDA เป็นการจัดแสดงโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ผ่านการทำอีคอมเมิร์ซ และโครงการเพื่อสังคมส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น 

  • โครงการ SMEs Go Online ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจสู่ตลาดออนไลน์
  • โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการทำอีคอมเมิร์ซให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนำไปปฏิบัติได้จริง
  • โครงการ Internet for Better Life มุ่งให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
  • สายด่วน 1212 รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ช่วยคลี่คลายปัญหาและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์

 

 

นอกจากนั้น ยังมีแหล่งข้อมูลทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย ตั้งแต่การดูแลตนเองก่อนประสบภัย เมื่อประสบภัย และระยะฟื้นฟู เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์มือถือมาช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะจากการหารายได้บนโลกออนไลน์ และกิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนผู้พ้นโทษใน "โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"

"ETDA เข้าไปสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ส่งเสริมให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงประสบภัย กับใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประสบภัยช่วงฟื้นตัว รวมทั้งยังส่งเสริมการใช้อีคอมเมิร์ซสร้างอาชีพที่ทำให้ผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ให้ภาคภูมิในอาชีพที่ยืนหยัดได้ในสังคมอีกครั้ง" สุรางคณา กล่าว

ที่บูทของ ETDA ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ลุ้นรับรางวัลง่าย ๆ เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทุกวันในงาน

งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-21.00 น. (เฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เปิดให้เข้าชมถึง 22.00 น.) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ชมนิทรรศการ 4 มิติ บอกเล่าความเป็นมาและภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แวะร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ ร้านค้าองค์กร ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิงมากมายจากนักแสดงและศิลปินคนดัง รวมถึงการแสดงดนตรีสดจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ วงดุริยางค์กองทัพเรือ และการแสดงท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค