email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.05.2020 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 4276

ETDA กระชับเวลาตอบแบบสำรวจ IUB 63 สะท้อนการใช้เน็ต จากสิ้นสุด 31 ก.ค. ถึงแค่ 29 มิ.ย. ตอบก่อน 31 พ.ค. ยังได้ลุ้นรางวัล 2 รอบ


วิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้หลายคนตระหนักแล้วว่า การใช้อินเทอร์เน็ตทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ สำคัญเพียงใด เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานที่บ้านและติดต่อกับที่ทำงาน เราสั่งอาหารทางออนไลน์ เพื่อไม่ต้องไปแออัดที่ร้าน เราประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เราต้องเรียนหนังสือด้วยระบบอีเลิร์นนิง เราชอปปิงผ่านออนไลน์ เราดูหนังฟังเพลงผ่านสตรีมมิง เราระบายความเก็บกดอัดอั้นลงโซเชียลมีเดียหรือแช็ตผ่านไลน์ ทั้งหมดนี้ ทำผ่านอินเทอร์เน็ต และกลายเป็นชีวิต “ปรกติใหม่” หรือนิวนอร์มัล (New Normal) ของคนทุกวันนี้ไปแล้ว

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงอยากชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2563 ” (Thailand Internet User Behavior 2020) ด้วยการตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ง่าย ๆ เพียง 20 ข้อ เพื่อสะท้อนว่าพวกเราใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างไร เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ เกิดประโยชน์กับทั้งภาครัฐในการส่งเสริมทั้งโครงสร้างที่จำเป็น ระบบที่ต้องมี และองค์ความรู้ที่ต้องให้ และภาคเอกชน ได้นำไปไปต่อยอดในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัลมากที่สุด ที่สำคัญยังนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายสร้างระบบนิเวศการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย เพราะ ETDA มุ่งหวังให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า

และเพื่อให้ผลสำรวจออกมาเร็วขึ้น ETDA ได้กระชับเวลาในการตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ ที่ www.etda.or.th/iub หรือสแกนคิวอาร์โค้ด จากเดิมที่กำหนดไว้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

พร้อมเพิ่มกติกาในการลุ้นรางวัล เป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 ประกาศผลวันที่ 17 มิถุนายน 2563  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ iPhone 11 Pro 64 GB มูลค่า 35,900 จำนวน 1 รางวัล, iPad Air 10.5 นิ้ว Wi-fi64 GB มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 1 รางวัล, AirPods พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นบาท

รอบที่ 2 ประกาศผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ iPad Pro 11 นิ้ว Wi-fi 128 GB มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 1 รางวัล, iPad Air 10.5 นิ้ว Wi-fi64 GB มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 1 รางวัล, AirPods พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สาย มูลค่า 7,490 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นบาท

พิเศษสุด ๆ สำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ทั้ง 2 รอบ แต่สำหรับคนที่ร่วมตอบแบบ ระหว่าง 1-14 มิถุนายน 2563 จะมีสิทธิเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล ในรอบที่ 1 ที่ประกาศผลในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และหากร่วมตอบแบบสำรวจ ระหว่าง 15 -29 มิถุนายน 2563  มีสิทธิร่วมลุ้นรับรางวัลในรอบที่ 2 คือรอบที่จะประกาศผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีและรายละเอียดความเคลื่อนไหนต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์  www.etda.or.th หรือ Facebook : ETDA Thailand และ internetuserbehavior@etda.or.th