email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.03.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 1784

ETDA จับมือ JNSA ดึงคนรุ่นใหม่ฝึกปรือรับภัยคุกคาม


ไม่เพียงพัฒนาบุคลากรภายในให้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ETDA ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรด้าน Cybersecurity ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจวิชาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมกับ Japan Network Security Association (JNSA) จัดการอบรมหัวข้อ Incident Handling 101 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการจัดการภัยคุกคาม หรือ Incident Handling ซึ่งถือหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่จากธนาคารที่สนใจเข้าร่วมด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Mini Training ชั้น 20 ของ ETDA

 

สันต์ทศน์ สุริยันต์ ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย ETDA กล่าวว่า JNSA ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งการสนับสนุนการจัดงาน CTF ต่าง ๆ ในอาเซียน รวมทั้ง Thailand CTF ที่ ETDA โดยไทยเซิร์ตจัดขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ในการคัดเลือกตัวแทนเข้าไปแข่งขันในงาน Cyber SEA Game ซึ่งจัดโดย JNSA เช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนใจและพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity รวมทั้งการอบรมในหัวข้อ Incident Handling 101 นี้ ซึ่งจัดไปแล้วที่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 และจะไปจัดที่เมียนมาเป็นประเทศที่ 4 โดยเนื้อหาในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ 6 ขั้นตอนในการรับมือภัยคุกคาม (Six Steps of Incident Handling) และการฝึกภาคปฏิบัติในการรับมือภัยคุกคาม (Incident Handling Exercise (role play))

ในช่วงท้ายการอบรม ยังมีการแนะนำงาน SECCON ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการแข่งขัน CTF ต่าง ๆ โดยวิทยากร ได้แก่ Mr. Zachary John-Isaac Mathis เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดการแข่งขัน SECCON 2015 เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วน Mr. Gou Tokida ที่มาสนับสนุนการอบรมครั้งนี้ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บริษัท NRI ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน Incident Handling ด้าน Forensic Analysis หรือการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล และด้าน Penetration Testing หรือการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ