email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.03.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 2583

ETDA และ MCOT เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ WHAM


เมื่อองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชาติจับมือกับองค์กรสื่อชั้นนำ สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อคนไทย ชูจุดแข็งสองพันธมิตรที่พร้อม ทั้งด้านคอนเทนต์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

ยเขมทัตต์  พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  หรือ MCOT เปิดเผยถึงความร่วมมือว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ตามกลยุทธ์ Productive Growth Engine พร้อมประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน หรือ Collaborative Network เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

MCOT ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่หรือถ่ายทอด Digital Content ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet Platform) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ เพื่อร่วมพัฒนา Digital Content และ Digital Platform เพื่อคนไทยชื่อ “WHAM” ที่จะนำเสนอความบันเทิงที่หลากหลาย ทั้งดนตรี สาระ แรงบันดาลใจ ความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานด้วย

 

สุรางคณา  วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและสิทธิในโครงสร้างระบบโครงการ Digital Platform “WHAM” ระหว่างสองหน่วยงานในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นี้ จะเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Creative Commons การปกป้องและดูแลสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ และสนับสนุนให้มีการทำอีคอมเมิร์ซในกลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content

ความร่วมมือระหว่าง MCOT และ ETDA ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรม Digital Content และสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่หรือถ่ายทอด Digital Content ผ่าน Digital Platform โดยจะมีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล (Data Analytics) ระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งทาง ETDA จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการพัฒนา Digital Platform “WHAM”​ส่วน MCOT จะพัฒนาและบริหารจัดการ Digital Content ซึ่งถือเป็นอีคอมเมิร์ซประเภทหนึ่งที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงและร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย

“จากผลสำรวจตัวเลขอีคอมเมิร์ชของ ETDA  พบว่า ยอดการทำอีคอมเมิร์ชในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนดิจิทัลที่เลือกใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงความบันเทิง ทำให้อุตสาหกรรมเพลง และ e-Movie เข้ามาเป็น 3 อันดับแรกของประเภทสินค้าและบริการที่มีมูลค่าอีคอมเมิร์ชสูงสุดในกลุ่มศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ  

"ETDA จึงมองเห็นโอกาสในการใช้  Digital Platform ร่วมกับ MCOT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมี Platform เป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอีคอมเมิร์ชในกลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content ได้ทัดเทียมในระดับสากล”

(อ่านข่าวภาษาอังกฤษ โดยกดปุ่ม EN ที่มุมขวาบน ของจอ, Push the EN button on the upper right to read English version.)