email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 07.10.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.09.2020 | อ่าน 2342

ETDA จัดรอบชิงสุดยอดนักไซเบอร์ มุ่งสู่เวทีแชมป์อาเซียน พร้อมจัดสัมมนาด้าน Cybersecurity ที่องค์กรต้องรู้


ETDA จัดรอบชิงสุดยอดนักไซเบอร์ มุ่งสู่เวทีแชมป์อาเซียน พร้อมจัดสัมมนาด้าน Cybersecurity ที่องค์กรต้องรู้  

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างกลไกให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cybersecurity ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สู่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเฟ้นหาคนเก่งด้านนี้ เพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในจุดยืนเดียวกันว่า Cybersecurity เป็นเรื่องสำคัญ และจะช่วยกันดูแลโลกไซเบอร์ต่อไป

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  กระทรวงไอซีที ได้จัดเวทีชิงชนะเลิศ Thailand CTF Competition 2015 เพื่อส่งผู้ชนะ 2 ทีมเข้าชิงแชมป์ระดับอาเซียน พร้อมทั้งระดมผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญและสร้างความตระหนักรู้สู่องค์กรต่าง ๆ ในงานสัมมนาหัวข้อ “Security Health Check Day : หน่วยงานของท่านพร้อมเข้าสู่ Digital Economy หรือยัง” เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสเปซ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กับความท้าทายด้านความมั่นคงไซเบอร์” และเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ Thailand CTF Competition 2015

 

ดร. อุตตม กล่าวว่า จากปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ทั้งการฉ้อโกง การหลอกลวงออนไลน์ การคุกคามโดยเจาะระบบ การโจมตีระบบเพื่อให้หยุดทำงาน รวมถึงการใช้โปรแกรมไม่พึงประสงค์ในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ก่อการร้าย และก่อวินาศกรรมรูปแบบใหม่ ภัยคุกคามเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต หรือความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ อันเป็นภารกิจสำคัญของไทยเซิร์ต ภายใต้ ETDA ที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และช่วยบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะเซิร์ตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

“ในขณะเดียวกัน การเฟ้นหาคนเก่ง ๆ ด้าน Cybersecurity มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เกิดโครงการ Thailand CTF Competition 2015 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 2 ทีม จำนวน 6 คน ไปแข่ง Cyber SEA Game ให้ได้สุดยอดคนเก่งทางด้านนี้ของอาเซียน ทีมที่ชนะในวันนี้ถึงแม้ว่าจะชนะในเวทีอาเซียนได้หรือไม่ก็ตาม อย่างน้อยก็เป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยว่าเราสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ผมอยากให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ภูมิใจที่มีจุดยืนเดียวกันว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญ และจะช่วยกันดูแลโลกไซเบอร์ต่อไป” ดร.อุตตม กล่าว

 

ด้าน สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า จากตัวเลขจำนวนเบอร์มือถือในประเทศไทยที่ปัจจุบันสูงเกือบ 98 ล้านเลขหมาย หนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งเบอร์ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบ 28 ล้านคน โดยมีคนใช้ไลน์ถึง 33 ล้านบัญชี มีการใช้เฟซบุ๊กถึง 35 ล้านบัญชี ขณะเดียวกันก็มีมูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment กว่า 800 ล้านล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ในความสะดวกสบายเหล่านี้ มีความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงมาด้วย ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญยิ่งขึ้น กับการป้องกันองค์กรของตนจากความเสี่ยงและอันตรายดังกล่าว  ซึ่งจากรายงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ของบริษัท Kaspersky พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 7 ของโลกที่มีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยมัลแวร์หรือที่เรารู้จักกันว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์

“ดังนั้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งในสังคมดิจิทัล ซึ่งบุคลากรด้านนี้ยังมีจำนวนไม่มากนักและเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวอยู่มาก ซึ่ง ETDA ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้กับเยาวชนยุคใหม่ในวงกว้าง พร้อมเป็นเวทีในการแสดงฝีมือของคนรุ่นใหม่” สุรางคณา กล่าว

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย Thailand CTF Competition 2015 ได้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-29 ปี ที่สนใจ เข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโจทย์ด้าน Cybersecurity จากรอบแรกซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 โดยมีเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 121 ทีม และได้ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ 8 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Pwnladin ประกอบด้วย พิชญะ โมริโมโต, ธนสิน เหลืองพิพัฒน์ และณัฐพล เลาติเจริญ และทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม asdfghjkl ประกอบด้วย พีรณัฐ ธารทะเลทอง, ธัชพัฒน์ เกษรศรี และ พงศกร สมมาลัย ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Cyber SEA Game ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไป ซึ่งหากผ่านรอบนี้ จะได้รับสิทธิเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกในงาน SECCON CTF 2015 ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

สำหรับงานสัมมนา Security Health Check Day เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ CyberSecurity Malaysia, Microsoft, TRPC, Bay Computing มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดยทีม ThaiCERT ยังจะได้โชว์ขั้นตอนรับมือภัยคุกคาม Incident Drill บนเวทีนี้ด้วย