the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 29.08.2015 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 16.09.2019 | อ่าน 1857

ETDA เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย เข้าชิงชัย CTF มุ่งสู่เวทีโลก


ETDA เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทย เข้าชิงชัย CTF มุ่งสู่เวทีโลก

ETDA จัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 ชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ร่วมแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ ด้าน Cybersecurity ระดับประเทศ ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้และการปฏิบัติ เชิงรุกและเชิงรับ ร่วมแข่งขันเพื่อคว้าโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีแข่งขัน CTF (Capture The Flag) ระดับอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมลุ้นโอกาสแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เปิดรับสมัครผู้แข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 เป็นครั้งแรก โดยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี และมีความสนใจทางด้าน Cybersecurity เข้าร่วมประสบการณ์แห่งความท้าทายระดับชาติ โดยรวมกลุ่มทีมละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันใน CTF (Capture The Flag) ระดับอาเซียน ในงาน Cyber Sea Game ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนอาเซียนไปแข่งขันระดับโลกในงาน SECCON CTF 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในสังคมดิจิทัล และบุคลากรด้าน Cybersecurity ยังมีจำนวนไม่มากนักและเป็นที่ต้องการของทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านCybersecurity อยู่มาก และ ETDA ให้ความสำคัญในการส่งเสริม-พัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 ในครั้งนี้ โดย CTF (Capture the Flag) ถือเป็นเวทีการแข่งขันด้าน Cybersecurity ระดับโลก ซึ่งการที่ ETDA จัด Thailand CTF Competition 2015 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศให้กับเยาวชนยุคใหม่ในวงกว้าง พร้อมเป็นเวทีในการแสดงฝีมือในด้าน Cybersecurity ให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าแข่งต้องใช้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม หรือโค้ดเพื่อเข้าถึงระบบป้องกันของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อชิงธง ซึ่งจะเป็นการวัดสุดยอดฝีมือด้าน Cybersecurity ทั้งความรู้และการปฏิบัติ เชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งงานนี้คาดว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือด้าน Cybersecurityเข้าร่วมจำนวนมาก”

 

การแข่งขัน Thailand CTF Competition 2015 แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก (5 – 6 กันยายน 2558) โดยแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย เข้าอบรมและแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (5 – 6 ตุลาคม 2558) เพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน CTF บนเวทีระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไป

 

ผู้สนใจประลองฝีมือ สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thailand-ctf.org ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2123 1212 หรือ อีเมล Thailand-ctf@thaicert.or.th