the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.12.2015 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.02.2020 | อ่าน 5058

ETDA เผยพฤติกรรมนักช้อป Thailand Online Mega Sale 2015


ETDA เผยพฤติกรรมนักช้อป Thailand Online Mega Sale 2015

ผู้หญิงครองแชมป์นักช้อปตัวยง สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุด มหกรรมครั้งนี้ยังเพิ่มนักช้อปออนไลน์หน้าใหม่ถึง 14% อีกทั้งสร้างเม็ดเงินรวมกว่า 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เผย “ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้างานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์  Thailand Online Mega Sale 2015ที่จัดขึ้นโดย ETDA ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เปิดเผยว่า ผลสำรวจในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งต่อภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการด้านอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยศึกษาจากพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ได้เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้

จากการจัดเก็บสถิติระหว่างการจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2015 ในช่วงวันที่ 1-3 ธันวาคม  พบว่า ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่เข้าถึงเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com ผ่านมือถือ 56.8 % คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) 32.0% และแท็บเล็ต 11.2% โดยเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ URL โดยตรง 45.9% คลิกผ่านจาก Social Media 30.3% และจากการค้นหา 9.4% ซึ่งเว็บไซต์ยอดนิยมที่มีการคลิกต่อเพื่อไปเลือกช้อปสินค้าในโครงการมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) www.itruemart.com (2) www.buzzebees.com และ (3) www.konvy.com

นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อลึกที่สุด ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมช่วงหลังการจัดงาน พบว่า ผู้หญิงยังคงช้อปปิ้งออนไลน์มากกว่าผู้ชาย ในสัดส่วน 63% และ 35% ตามลำดับ โดยสามารถแจกแจงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักช้อป อันดับหนึ่ง 40% เป็นผู้มีรายได้ 15,000 – 29,999 บาท รองลงมา 23% เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ส่วนอันดับที่สาม 21% เป็นผู้มีรายได้ประมาณ 30,000 – 49,999 บาท

สำหรับประเภทของสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ (1) กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 45% (2) กลุ่มเสื้อผ้าและแฟชั่น 27% (3) กลุ่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสาร 23% เท่ากับ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อคน ประมาณ 3,857 บาท

ประมาณมูลค่าเม็ดเงินการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในโครงการ Thailand Online Mega Sale 2015 ทั้ง 3 วัน รวมประมาณ 56,168,582.51 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเกือบ 100% นอกจากนี้ Thailand Online Mega Sale 2015 ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รายใหม่ ๆเกิดขึ้นได้จริง จากผลสำรวจพบว่า มีนักช้อปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกจากงานนี้ 14 % จากจำนวนนักช้อปทั้งหมด

“จากผลสำรวจดังกล่าว ETDA มองว่า โครงการ Thailand Online Mega Sale 2015 ที่ผ่านมา สามารถสร้างความคึกคักในตลาดออนไลน์ได้มากขึ้น ในเวลาเพียง 3 วัน สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจและต่อยอดให้มีนักช้อปหน้าใหม่เข้ามาสู่การจับจ่ายออนไลน์มากขึ้น รวมถึงยังให้เกิดมูลค่าการซื้อขายมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งในปีหน้าคาดว่าน่าจะมีแรงผลักดันจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย