email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.11.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.08.2020 | อ่าน 1716

Thailand Online Mega Sale 2016 ปิดฉากสวย สร้างเม็ดเงิน 9 วัน กว่า 355 ล้านบาท


Thailand Online Mega Sale 2016 ปิดฉากสวย สร้างเม็ดเงิน 9 วัน กว่า 355 ล้านบาท

ETDA DBD และสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ พร้อมพันธมิตร จัดประชุมสรุปความสำเร็จ พร้อมมอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ชอปฟินลุ้นบินไปญี่ปุ่น”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดประชุมสรุปความสำเร็จ Thailand Online Mega Sale 2016: End of the Raining Season ที่สร้างปรากฏการณ์ทางออนไลน์ด้วยเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาท ในเวลา 9 วัน พร้อมมอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ชอปฟินลุ้นบินไปญี่ปุ่น”  

             

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เปิดเผยว่า Thailand Online Mega Sale 2016 ถือเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มุ่งสร้างความตื่นตัวให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในแวดวงอีคอมเมิร์ซ โดยตลอด 9 วันของโครงการ มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์งานฯ ร่วม 5 แสนราย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ที่ ETDA จับมือ DBD และสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เติบโตยิ่งขึ้นไป จึงจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและพันธมิตรที่ร่วมโครงการ อาทิ ซิกน่า ประกันภัย, เซ็นทรัลออนไลน์, tarad.com, mPay, Lnwshop, Kerry express, Koreaking Thailand, Top Value ฯลฯ ได้ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับใช้งานในปีต่อไป

จากความสำเร็จโครงการฯ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างสีสันและความตื่นตัวของผู้บริโภคออนไลน์ไม่เพียงแค่สินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก “ซิกน่า ประกันภัย” ในการสนับสนุนรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาทในกิจกรรม “ชอปสุดฟิน ลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น” เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการในโครงการ Thailand Online Mega Sale 2016 ได้ร่วมสนุกลุ้นรับตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น พร้อมประกันการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่า  (รางวัลที่ 1 : มูลค่า 60,000 บาท) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก จูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย ร่วมมอบรางวัลให้แก่ ทศพล โอวรารินทร์ ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 จากโครงการ Thailand Online Mega Sale 2016 รวมถึงมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ให้แก่ ธัญญาศิริ
จันทร์สราญแสง
, (ผู้แทน) ชนุภณ มนัสวรชัย, (ผู้แทน) ปฐมพงศ์ สรานุกุล อีกด้วย (โดย สุจิตรา แจ่มจำรัส ติดภารกิจต่างประเทศจึงไม่สามารถร่วมพิธีมอบรางวัลได้)

“นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค Thailand Online Mega Sale 2016 พบว่า นักชอปตัวยงยังคงเป็นนักชอปหญิงที่มีสัดส่วนการชอป ถึง 61% ผู้ชาย 38% เท่านั้น สำหรับช่วงอายุนักชอปในงานนี้อยู่ที่ระหว่างอายุ 20-29 ปี มาแรงอันดับ 1 ถึง 44% รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี 30% สำหรับวัย 40-49 ปี มีสัดส่วนเพียง 14% ด้านสินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ สินค้าสุขภาพ และความงาม สัดส่วนการชอปถึง 41% ขณะที่สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต (ปีที่แล้วติดอันดับ 1) และสินค้าแฟชั่น มีผู้ชอป 29% เท่ากัน สำหรับทางด้านช่องทางการชำระเงิน 3 อันดับแรกพบว่า มีการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด 37% การโอนเงินผ่านธนาคาร 29% การโอนเงินออนไลน์ 18%” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว